Poetyka ilustracji. O znaczeniu obrazów w twórczości C. S. Lewisa

Inez Kropidło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.0006

Abstrakt


W artykule podjęto refleksję nad miejscem ilustracji w doświadczeniach i twórczości C. S. Lewisa. Przyjrzenie się interakcjom autora z obrazem na kolejnych etapach jego rozwoju (jako dziecka i dorosłego, czytelnika i autora) prowadzi bezpośrednio do kwestii przebiegu i efektów jego współpracy z ilustratorką Opowieści z Narnii Pauline Baynes. Zasadniczą część artykułu stanowi analiza relacji tekstu i obrazu przeprowadzona na podstawie otwierającej cykl powieści – Lwa, czarownicy i starej szafy. Jej punktem wyjścia jest natomiast postulat Marka Oziewicza, by warstwę graficzną utworu traktować jako równoległą do warstwy fabularnej „opowieść obrazów”. Na poziomie strukturalnym i analitycznym pozwala to rozpoznać w ciągu ilustracji cechy utworów fabularnych, dające się określić wspólnym mianem poetyki obrazu. Tak zarysowana perspektywa umożliwia uwypuklenie znaczeniotwórczej i formacyjnej roli ilustracji.

Słowa kluczowe


C. S. Lewis; ilustracja; Pauline Baynes; Opowieści z Narnii; związku tekstu i ilustracji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brown D., 2005, Inside Narnia: A Guide to Exploring The Lion, the Witch and the Wardrobe, Michigan.

Carpenter H., 1999, Inklingowie: C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, Charles Williams i ich przyjaciele, tłum. Z. A. Królicki, Poznań.

Hooper W., 2007, Past Watchful Dragons: The Origin, Interpretation, and Appreciation of the Chronicles of Narnia, Eugene.

Kaniewska B., 2016, O ważności obrazków, czyli ilustracja w książce dziecięcej, w: Literatura w kręgu sztuki. Tematy – konteksty – medialne transformacje, pod red. S. Wysłouch i B. Przymuszały, Poznań.

Lewis C. S., 1982, It All Began with a Picture, w: Of This and Other Worlds, London.

Lewis C. S., 2002, Lew, czarownica i stara szafa, tłum. A. Polkowski, Poznań.

Lewis C. S., 2010, Zaskoczony Radością, tłum. M. Sobolewska, Kraków.

Oziewicz M., 2005, Magiczny urok Narnii. Poetyka i filozofia „Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa, Kraków.

Schackel P. J., 2011, Imagination and Arts in C. S. Lewis Journeying to Narnia and Other Worlds, Columbia.

Słońska I., 1969, Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, Warszawa.

Tolkien J. R. R., 2000, O baśniach, w: Drzewo i liść – Mythopoeia, tłum. J. Kokot, J. Z. Lichański, K. Sokołowski, Poznań.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism