Z miłości do (kresowej) flory. Pasja botaniczna nadniemeńskiej pisarki

Sandra Kaszak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00020

Abstrakt


Recenzja: Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej, wstęp M. Jonca, komentarz Z. Mirek, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018

Słowa kluczowe


Eliza Orzeszkowa; XIX-wieczne albumy; botanika; edycje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej, 2018, wstęp M. Jonca, komentarz Z. Mirek, Wrocław.

Bachórz J., 2009, Wstęp, w: E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, t. 1, oprac. J. Bachórz, Wrocław.

Borkowska G., 2000, Wiek XIX: lekarki i pacjentki, amatorki i profesjonalistki, w: Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, pod red. I. Arabas, Warszawa.

Budrewicz T., 2010, Łąki Orzeszkowej, w: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, pod red. I. Wiśniewskiej i B. K. Obsulewicz, Lublin.

Chwedczuk M., 2001, Kwiaty i gałązki: inkulturacyjne funkcje powieściowych znaków natury w wybranych utworach Elizy Orzeszkowej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej, pod red. K. Stępnika, Lublin.

Chwedczuk M., 2007, Drzewa Elizy Orzeszkowej, Toruń.

Falimirz S., 1534, O ziołach i o mocy ich, Drukarnia F. Ungler, Kraków.

Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych, i inszych rzeczy do lekarstw należących księgi dwoje, 1595, Drukarnia Łazarzowa, Kraków.

Hortus Sanitatis, 1491, Jacobus Meydenbach, Moguntaie.

Jonca M., 2005, Botaniczne „kąpiele” Elizy Orzeszkowej, w: Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. Rocznicę Jego urodzin, pod red. W. Dynaka i M. Ursela, Wrocław.

Kielak A. M., 2004, Zielnik Elizy Orzeszkowej. Nieznany zabytek botaniczny przechowywany w zbiorach PTPN, Poznań.

Kielak A. M., 2006, Zielnik roślin nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej, Warszawa–Lida.

Kulik-Kalinowska A., 2001, Ogrody i sady w „Nad Niemnem”, w: Wokół „Nad Niemnem”, pod red. J. Sztachelskiej, Białystok.

Kuźnicka B., 2006, Zielniki i albumy florystyczne Elizy Orzeszkowej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 51 (2).

Sadurska-Duffy E., 2012, Botanika jako źródło naukowej i osobistej refleksji, „Przegląd Filozoficzny”, nr 4.

Spiczyński H., 1542, O ziolach tutecznych y zamorskich y o moczy ich, a ktemu kxięgi lekarskie, wedle regestru niżej napisanego wszem wielmi uźitecźne, Drukarnia F. Ungler, Kraków.

Syrenius Sz., 1613, Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią. To iest Opisanie własne

w zbiorach PTPN, Poznań.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism