Odnawianie znaczenia edytorstwa i filologii

Mirosław Strzyżewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00019

Abstrakt


Recenzja książki: T. Chachulski, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo i Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019

Słowa kluczowe


edytorstwo; historia literatury; wiek XVIII; poezja; tekstologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, 2017, pod red. M. Prussak, P. Bema i Ł. Cybulskiego, Warszawa.

Chachulski T., 2011, O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie oświecenia, w: Humanizm i filologia, pod red. A. Karpińskiego, Warszawa.

Dawidowicz-Chymkowska O., 2007, Przez kreślenie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego w brulionach dzieł literackich, Warszawa.

Gadamer H.-G., 2007, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. i wstępem opatrzył B. Baran, Warszawa.

Goliński Z., 1969, Edytorstwo – tekstologia. Przekroje, Wrocław.

Górski K., 1975, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa (wznowienie: Toruń 2011).

Loth R., 2006, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa.

McGann J., 2014, Dlaczego nauka o tekście jest ważna, tłum. J. Prussak, „Teksty Drugie” (2): Nowa (?) filologia.

McGann J., 2016, Nowa respublica litteraria. Pamięć i nauka w wieku cyfryzacji, tłum. P. Bem, Ł. Cybulski, O. Mastela i J. Prussak, Warszawa.

Żurek Ł., 2019, Filologia: problemy definicyjne (od Baudouina do de Mana), w: Filozofia filologii, pod red. A. Hellicha, H. Markowskiej-Fulary, J. Potkańskiego i Ł. Żurka, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism