„Bez edycji nie ma ani historii literatury, ani nawet pisarzy"

Krzysztof Obremski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00018

Abstrakt


Recenzja książki: T. Chachulski, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo i Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019

Słowa kluczowe


edytorstwo; historia literatury; wiek XVIII; poezja; tekstologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abriszewski K., 2010, Wypić ocean czy przezeń przepłynąć? Filozofia informacją styranizowana, w: idem, Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury, Toruń.

Budzyk K., 1952, Słowo wstępne, w: S. Łempicki, Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów, Warszawa.

Chachulski T., 2019, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Warszawa.

Curtius E. R., 1977, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków.

Czyż A., 1991, Retoryczno-logiczny system interpunkcji jako problem edytorski. (Czasy renesansu i baroku), w: Problemy edytorskie literatur słowiańskich, t. 1, pod red. J. Pelca i P. Pelcowej, Wrocław.

Czyż A., 2019, Rojny i gwarny blask kultury. Literacka „varietas” i historyczne „multum” tekstów, Siedlce.

Godyń J., 2010, Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe, Kraków.

Łempicki S., 1992, Wiek złoty i czasy romantyzmu w Polsce, wybór i opracowanie J. Starnawski, Warszawa.

Miłosz Cz., 1998, Przedmowa tłumacza, w: Księga Psalmów, wstęp J. Sadzik, Kraków.

Obremski K., Część archaiczna pieśni ojczystej: „wyrafinowany artyzm” a majuskuły jako znaki delimitacji wiersza (źródło „versus” imitacyjne konstrukcje), „Litteraria Copernicana”, nr 3 (19): Konstruktywizm, pod red. P. Bohuszewicza i M. Cyzman, s. 99–117.

Peiper T., 1972, Tędy. Nowe usta, przedmowa, komentarz, nota biograficzna S. Jaworski, oprac. tekstu i redakcja T. Podoska, Kraków.

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, 2005, Częstochowa.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, 2000, wyd. 5, Poznań.

Smulski J., 2009, „Epoka antologii”. Pendant do pewnego hasła słownikowego, w: idem, Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu, Toruń.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism