Współczesne okładki książek polskich i białoruskich. W poszukiwaniu doskonałej formy

Kseniya Tarasevich

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00015

Abstrakt


Białoruska i polska sztuka książki to na pierwszy rzut oka odmienne światy; niemniej jednak, analizując tendencje ich rozwoju, można odnaleźć bogate źródła inspiracji. Artykuł omawia wybrane zagadnienia projektowania współczesnych polskich i białoruskich okładek (m.in. kolorystykę, stosowanie typografii i ilustracji, stereotypizację obrazu itp.) – zarówno bestsellerów, jak i mniej znanych utworów, też tych wyróżnionych w ramach nagród literackich. Autorka wspomina niektórych twórców-ilustratorów i próbuje zaznaczyć główne kierunki, którymi polscy i białoruscy projektanci dążą ku tej samej, doskonałej formie, oraz odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest doskonałość.


Słowa kluczowe


okładka; sztuka książki; obraz; typografia; nagroda im. Michała Aniempadystawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Алексіевіч С., 2018, Чарнобыльская малітва [Czarnobylskaja malitwa], Вільня: Логвінаў.

Амаль увесь Мілаш [Amal uwieś Miłasz], http://www.adliga.com/news/006.html.

Андрэй Янушкевіч [Andrej Januszkiewicz]: „Кніжны рынак у Беларусі існуе, хоць і кволы”, [„Kniżny rynak u Biełarusi isnuje, choć i kwoły”] https://www.svaboda.org/a/29808560.html?fbclid=IwAR3j9v4VPBKKbsM7DFISmVmXoaKZ7aYJyfQTsHrcKk8RNvhqmMrHkUdG9HA.

Detjen K., 2018, Światy zewnętrzne: o projektowaniu okładek, Kraków.

Książki kiedyś, książki dziś – porównanie okładek, https://matkaprzelozona.wordpress.com/2018/04/27/ksiazki-kiedys-ksiazki-dzis-porownanie-okladek/

Mitchell M., Wightman S., 2015, Typografia książki: podręcznik projektanta, Kraków.

Okładki – jak wpływają na odbiór i sprzedaż książek, w: Czytam wszędzie, http://www.czytamwszedzie.pl/inspirujemy/okladki-jak-wplywaja-na-odbior-i-sprzedaz-ksiazek/

Pest M., 2013, „…jesteś kwitnącą grą rozumu, jesteś ruchem króla szachowego myślenia”. Rozmowa z Andrzejem Tomaszewskim, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 2 (5): Wokół typografii i idei pięknej książki, red. M. Pest.

Repucho E., 2013, Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia w projektowaniu książki – wybrane aspekty, „Acta Poligraphica”, t. 2.

Święcicka O., „Kupiłbym tę książkę, gdyby nie okładka”. Niezadowoleni czytelnicy szydzą z wydawców, https://natemat.pl/47969,kupilbym-te-ksiazke-gdyby-nie-okladka-niezadowoleni-czytelnicy-szydza-z-wydawcow.

Trendy w projektowaniu graficznym w 2019 roku, https://www.ideoforce.pl/wiedza/trendy-w-projektowaniu-graficznym-w-2019-roku,195.html.

Tulibacka A., Znaczenie i odbiór barwy białej, https://grafmag.pl/artykuly/bialy-w-projektowaniu-znaczenie-i-odbior-koloru.

Ubieranie słów: o projektowaniu książki, https://culture.pl/pl/artykul/ubieranie-slow-o-projektowaniu-ksiazki.

Zlot I., 2014, Okładki w wydawnictwach literatury fantasy i science fiction w Polsce w latach 2000–2012, „Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne”, t. 2.

Бандаровіч В. [Bandarowicz W.], Як выбіраюць вокладкі? [Jak wybirajuć wokładki?], http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=13380.

Гавяліс Р. [Hawialis R.], 2018, Віленскі покер [Wilenski pokier], Вільня [Вільнюс??]: Логвінаў.

Как работает книжный дизайн?, https://www.nlb.by/content/news/library-news/kak-rabotaet-knizhnyy-dizayn/.

Касцюкевіч П. [Kasciukiewicz P.], 2016, План Бабарозы [Płan Babarozy], Вільня: Логвінаў.

Лабоха E. K., 2015, Переводы в современной издательской практике: анализ статистики по языкам [Pieriewody w sowriemiennoj izdatielskoj praktikie: anałiz statistiki po jazykam], w: Труды БГТУ, № 9: Издательское дело и полиграфия [Trudybhtu 2015, № 9: Izdatielskoje dieło i połihrafia], s. 87–93.

Марціновіч В. [Marcinowicz W.], 2019, Мова [Mowa], Мінск: Кнігазбор.

Мележ І., 2019, Людзі на балоце, Минск: Поппури.

Мильчин А., Чельцова Л. [Mylczyn A., Czelcowa Ł.], 2018, Справочник издателя и автора: редакционно-издательское оформление издания [Sprawocznyk yzdatela y awtora: redakcyonno-yzdatelskoe oformłenye yzdanyja], изд. 5, М.

Остэн Дж. [Osten Dż.], 2019, Пыха і перадузятасць [Pycha i pieraduziatasć], пер. з англ. Г. В. Янкуты, Мінск: А. М. Янушкевіч,.

Паміж белым і чорным: Міхал Анемпадыстаў дасьледуе прыроду беларускага колеру [Pamiż biełym i czornym: Michał Aniempadystau daśleduje pryrodu biełaruskaha koleru], https://www.svaboda.org/a/kolery-aniempadystava/28332844.html (dostęp: 10.05.2019).

Передний Д. М. [Pieriednij D. M.], Реклама: место в оформлении книги [Riekłama: miesto w oformlenii knihi], w: Электронный научный журнал „Исследовано в России”: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2005/081.pdf.

Роўда Н. [Rouda N.], Не губляйце галавы. Мастачка з Маладзечна Надзя Бука дэбютавала ў афармленні вокладкі кнігі [Nie hublajcie haławy. Mastaczka z Maładzieczna Nadziabuka debiutawała u afarmlenni wokładki knihi], w: Рэгіянальная газета [Rehijanalnaja hazieta], http://www.rh.by/2016/03/13/ne-gublyajtse-galavy-mastachka-z-maladzechna-nadzya-buka-debyutavala-u-afarmlenni-vokladki-knigi/.

Севярынец Г. [Siewiaryniec H.], 2017, Дзень святога Патрыка [Dzień swiatoha Patryka], Минск: Регистр.

Харэўскі С. [Chareuski S.], Эпоха кніжнае графікі [Epocha kniżnaje hrafiki], https://www.svaboda.org/a/24869567.html.

„Читают по обложкам”: оцениваем обложки книг шорт-листа Премии Гедройца, Marketing.by, http://marketing.by/mnenie/chitayut-po-oblozhkam-kak-otsenili-oblozhki-knig-premii-gedroytsa-2015/.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism