Polska książka artystyczna w perspektywie księgoznawczej na przykładzie kolekcji „Polska książka artystyczna z przełomu XX i XXI wieku”

Paweł Bernacki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00012

Abstrakt


W artykule opisano historię powstania i główne założenia kolekcji „Polska książka artystyczna z przełomu XX i XXI wieku”. Następnie zebrane w zasobie projekty poddano formalnej i funkcjonalnej analizie mającej wykazać, czy według księgoznawstwa mogą one być traktowane jak książki. Badaniu zostały poddane ich rozmaite aspekty, w tym: nakłady, obecność tekstu, fizyczne właściwości oraz funkcje. Uzyskane wyniki skonfrontowano z teoriami uznanych badaczy: Karola Głombiowskiego, Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Ryszarda Cybulskiego, Paula Otleta, a także Clive’a Phillpota. W rezultacie tych działań ustalono, że zgromadzone w kolekcji dzieła powinniśmy postrzegać raczej w kategoriach sztuk wizualnych, a nie książki czy nawet dokumentów.


Słowa kluczowe


kolekcja „Polska książka artystyczna z przełomu XX i XXI wieku”; książki; księgoznawstwo; sztuki wizualne; dokumenty; prezentacja tekstu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cybulski R., 1986, Książka współczesna, Warszawa.

Głombiowski K., 1980, Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław.

Lachow W. N., 1978, Szkice z teorii sztuki książki, tłum. B. Chrzanowska-Sokołowska et al., Wrocław.

Muszkowski J., 1973, Wstęp do socjologii książki, „Studia o Książce”, t. 3, s. 89–152.

Migoń K., 2005, Bibliologia – nauka o kulturze książki, „Nauka”, nr 2, s. 49–57.

Otlet P., 1934, Traite de documentation. Le livre sur le livre. Theorie et pratique, Bruxelle.

Protokół z zebrania jury konkursowego w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z dnia 29.09.2009

Strona internetowa kolekcji „Polska Książka Artystyczna z Przełomu XX i XXI wieku” , http://kolekcja.bookart.pl/strony/misja_kolekcji

Współczesna Polska Sztuka Książki [katalog wystawy], 1998, red. A. Słowikowska, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism