Problemy edytorskie w „485 dniach na Majdanku" Jerzego Kwiatkowskiego

Dorota Niedziałkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0025

Abstrakt


Doktor Jerzy Kwiatkowski (1894–1980), rotmistrz, wicedyrektor fabryki, został za współpracę z AK aresztowany i w 1943 roku osadzony w niemieckim nazistowskim obozie na Majdanku. Odzyskał wolność 3 maja 1945 roku, w grudniu tego roku ukończył spisywanie wspomnień z KL Lublin i rozpoczął starania o druk. Pierwsze wydanie relacji z Majdanka ukazało się w 1966 roku nakładem Wydawnictwa Lubelskiego dzięki inicjatywie warszawskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Majdankiem i Państwowego Muzeum na Majdanku. Członkowie Towarzystwa, byli więźniowie, konsultowali treść (koleżeńska cenzura ze względów personalnych), reprezentowali autora w kontakcie z wydawnictwem, przeforsowali także sprawę w GUKPPiW. Autor 485 dni na Majdanku mieszkał już od siedemnastu lat w Ameryce, ale bywał w Polsce i korespondencyjnie uczestniczył w procesie wydawniczym. Tekst został poddany daleko idącej obróbce redakcyjnej i ingerencjom cenzury. W Polsce i w USA zachowały się korespondencja oraz świadectwa procesu tekstualizacji pozwalające odtworzyć losy tego szczególnego przykładu intymistyki.


Słowa kluczowe


Jerzy Kwiatkowski (1894–1980); KL Lublin; Państwowe Muzeum na Majdanku; Towarzystwo Opieki nad Majdankiem; Czesław Kulesza; Stanisław Zelent; obozowe wspomnienia; cenzura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (dalej: APMM), Zbiór pamiętników, relacji i ankiet byłych więźniów (dalej: Pamiętniki i relacje), VII/M-8.

Biedrzycki E., 1971, Kwiatkowski Stanisław (1862–1925), w: Polski słownik biograficzny, t. 16, red. E. Rostworowski, Warszawa.

Hoover Institution Library & Archives (dalej: HILA), Jerzy Kwiatkowski Papers: kolekcja 75059 (dalej: Jerzy Kwiatkowski Papers), box 1, file #7, bp.

https://www.hoover.org/news/485-days-majdanek-jerzy-kwiatkowski.

Kwiatkowski J., 1966, 485 dni na Majdanku, Lublin.

Lenarczyk W., 2018, Jerzy Kwiatkowski i jego dzieło, w: J. Kwiatkowski, 485 dni na Majdanku, Lublin.

Niedziałkowska D., 2018, Nota edytorska, w: J. Kwiatkowski, 485 dni na Majdanku, Lublin.

Od redakcji, 1988, w: J. Kwiatkowski, 485 dni na Majdanku, Lublin.

Z dr J. Kwiatkowskim o jego książce „485 dni na Majdanku” rozmawiała St. Gogołowska, 1967, „Kultura i Życie”, nr 48, s. 4, tygodniowy dodatek do „Sztandaru Ludu” 1967, nr 229, s. 4.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism