O edycji Dziennika 1846–1853 Andrzeja Cinciały. Rec.: A. Cinciała, Dziennik 1846–1853, cz. 1–2, wyd. M. Bogus, Książnica Cieszyńska, Cieszyn 2015

Barbara Szargot

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0019

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cinciała A., 2015, Dziennik 1846–1853, cz. 1–2, wyd. M. Bogus, Cieszyn.

Lejeune Ph., 2010, „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…” O dziennikach osobistych, tłum. A. Karpowicz, M. i P. Rodakowie, wybór, wstęp i oprac. P. Rodak, Warszawa.

Polski słownik biograficzny, 1938, t. 4, pod red. W. Konopczyńskiego, Kraków.

Śląski słownik biograficzny, 1979, t. 2, pod red. J. Kantyki i W. Zielińskiego, Katowice.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism