Prywatne i publiczne. Sienkiewiczowskie korespondencje podróżnicze z perspektywy edytora i historyka literatury

Jolanta Sztachelska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0010

Abstrakt


Autorka zastanawia się nad znaczeniem i funkcjonowaniem w praktyce edytorskiej kategorii publiczne–prywatne na przykładzie korespondencji podróżniczych Henryka Sienkiewicza oraz jego listów prywatnych. Prezentuje dwa sposoby wykorzystywania korespondencji osobistej przez edytorów i wiąże je z rosnącą świadomością obowiązywania praw autorskich.


Słowa kluczowe


korespondencje podróżne; listy prywatne; Henryk Sienkiewicz; praktyka edytorska; prawo o ochronie własności intelektualnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[b.a.] 1861, Przegląd historyczny, „Gazeta Warszawska”, nr 260.

[J. Klaczko], 1861, Korespondencja Mickiewicza. Studium, Paryż.

Bokszczanin M., 1977, Listy Henryka Sienkiewicza, w: H. Sienkiewicz, Listy, t. 1, cz. 1, pod red. J. Krzyżanowskiego, oprac. M. Bokszczanin, konsult. M. Korniłowicz, Warszawa.

Bokszczanin M., 1996, Listy Sienkiewicza do Jadwigi Janczewskiej, w: H. Sienkiewicz, Listy, t. 2, cz. 1, pod red. J. Krzyżanowskiego, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa.

Chmielowski P., 1902, Dzieje krytyki literackiej w Polsce, Warszawa.

Chrzanowski I., 1931, Niedrukowane listy Sienkiewicza. Z Hiszpanii, „Kurier Warszawski”, nr 1.

Delaperrière M., 2018, L’Espagne ou la corrida, w: Sienkiewicz dans le temps et dans l’espace, dir. M. Delaperrière, Paris.

J. J. Lipski, 1955 [rec.: E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 1, red. J. Baculewski, przygot. i oprac. E. Jankowski, Wrocław 1954], „Pamiętnik Literacki”, nr 46/3, s. 284.

Jarosiński Z., 1975, Tekst użytkowy i tekst literacki w XIX w., „Teksty”, nr 4.

Korniłowicz M., 1972, Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Warszawa.

Kosko M., 1976, La fortune de « Quo vadis » ? en France, Genève.

Koziołek R., 2009, Ciała Sienkiewicza, Katowice.

Kraszewski J. I., 1972, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław.

Kronika z Paryża. Literacka, naukowa i artystyczna, „Biblioteka Warszawska” 1853, t. 4.

Listy Litwosa z Wystawy Paryskiej, „Gazeta Polska”, nr 114, 116 i 117.

Markuszewska A., 2017, Poetyckie światy romantyków. O młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, Toruń.

Rodak P., 2011, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), Warszawa.

Sienkiewicz H., 1876–1878, Listy z podróży do Ameryki [właśc.: Listy Litwosa z podróży, Szkice amerykańskie], „Gazeta Polska”, nr 102–104, 113–115, 125–127, 148–149, 183–186, 195–198, 210–214 i 234–237; nr 37–41, 52–54, 56, 58, 60, 110–117 i 215–221; nr 42–43, 50–55 i 66–69.

Sienkiewicz H., 1878, Kongres międzynarodowy literacki w Paryżu, „Nowiny”, nr 11.

Sienkiewicz H., 1878, Z wystawy w Wiedniu, „Gazeta Polska” 1873, nr 48–149 i 156.

Sienkiewicz H., 1879, List z Rzymu, „Gazeta Polska”, nr 234.

Sienkiewicz H., 1879, Z wrażeń rzymskich, „Gazeta Lwowska, nr 242–243.

Sienkiewicz H., 1880, Pisma, t. 2–3, Warszawa.

Sienkiewicz H., 1889, Walka byków. Wspomnienie z Hiszpanii, „Słowo”, nr 9–15; „Czas”, nr 154–160.

Sienkiewicz H., 1889, Wycieczka do Aten, „Niwa”, nr 1–3.

Sienkiewicz H., 1891–1892, Listy z Afryki, „Słowo”, nr 24, 33, 146, 185, 197–200, 204–207, 211–216, 223–224, 226, 230–231, 236–237, 239–240, 250–254, 262–264 i 270–278; nr 1–5, 6–9, 10–11, 12–14, 15–16, 17–18, 28–30, 36–37, 41–43 i 44–46.

Sienkiewicz H., 1893, Listy z Afryki, nakładem „Słowa”, z fotografiami, Warszawa.

Słownik języka polskiego, 1979, pod. red. M. Szymczaka, Warszawa.

Sudolski Z., 1984, Krąg epistolarny liryki Zygmunta Krasińskiego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3.

Sudolski Z., 1987, Główne tendencje w rozwoju epistolografii romantycznej w Polsce (Mickiewicz – Krasiński – Słowacki – Norwid), „Przegląd Humanistyczny”, nr 2.

Sztachelska J., 2003, Sienkiewicz-Witkiewicz, czyli kładki, na których spotykają się ludzie z różnych światów, w: eadem, Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice, Białystok.

Sztachelska J., 2017, Henryk Sienkiewicz. Życie na walizkach, Warszawa.

Sztachelska J., 2017, Z wycieczki na Wschód. O innej Europie oraz o gatunkowej płynności listu w korespondencjach podróżniczych Henryka Sienkiewicza, „Napis”.

Sztachelska J., 2018, Witkiewicz czyta Sienkiewicza, „Litteraria Copernicana”, nr 1 (25): Stanisław Witkiewicz, pod red. M. Krajkowskiego, B. Kuczkowskiego i M. Radowskiej-Lisak.

Sztachelska J., Szymborska K., 2017, Sienkiewicziana londyńskie, w: J. Sztachelska, Mity sienkiewiczowskie i inne szkice tylko o nim, Warszawa.

Sztachelska J., Szymborska K., 2018, Przerabianie Sienkiewicza. Wokół „Wither Quo vadis” Ruth Scodel I Anji Bettentworth, w: Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej, pod red. D. Samborskiej-Kukuć i T. Sobieraja, Warszawa.

Sztachelska J., Szymborska K., 2018, Róże Heliogabala, w: Sienkiewicz i korespondencja sztuk, pod red. T. Budrewicza i A. Rataja, Warszawa.

Z Paryża, 1879, przez Litwosa, „Gazeta Polska”, nr 14–20.

Z Paryża, 1879, przez Litwosa, „Tydzień Polski”, Lwów, nr 8.

Z Wenecji, 1879, przez Litwosa, „Gazeta Polska”, nr 214–215; „Gazeta Lwowska” 1879, nr 220–222.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism