(Nie)znany list Franciszka Karpińskiego

Tomasz Chachulski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0027

Abstrakt


Większość korespondencji Franciszka Karpińskiego została zebrana przez Tadeusza Mikulskiego i uzupełniona komentarzami przez Romana Sobola. Później kilkakrotnie publikowano nowo odnalezione listy, szczególnie z czasów współpracy poety z Czartoryskimi, wizyt w Puławach i samodzielnego gospodarowania w Kraśniku i Chrowszczyźnie. Przed blisko czterdziestu laty do zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie trafił niewielki liścik Karpińskiego związany zapewne z wydarzeniami 1812 roku. Kartka, na której zapisano list, jest nieduża, została wycięta z większego arkusza, a wzdłuż lewego boku delikatnie wyrwana, brzeg jest bowiem nierówny. Nie jest datowana – ma jedynie zanotowany dzień tygodnia, z czego można wnioskować, że została wysłana na niewielką odległość i szybko dotarła do adresata. Wszystko zdaje się wskazywać, że Kozierowski, najbardziej lubiany krewny i wnuk poety, jest właśnie adresatem tego listu.


Słowa kluczowe


Franciszek Karpiński; prywatna korespondencja; Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; Franciszek Kozierowski; Zdzitowieccy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Karpiński F., Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, 1987, oprac. R. Sobol, wydanie przygotowali E. Aleksandrowska i Z. Goliński, Warszawa („Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych”).

Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, t. 1: Sygnatury 1–500. Literatura polska XIX w. Mickiewicziana, 1996, oprac. T. Januszewski, W. Kordaczuk, G. Nieduszyńska i M. Polakowska, pod red. T. Januszewskiego, Warszawa.

Korespondencja Franciszka Karpińskiego z lat 1763–1825, 1958, zebrał i do druku przygotował T. Mikulski, komentarz oprac. R. Sobol, Wrocław („Archiwum Literackie”, t. 4).

Na skraju puszczy. Nieznany list Franciszka Karpińskiego z roku 1810, w: „Libris satiari nequeo”. Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, 2010, pod red. J. Partyki i A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism