Dzienniczek podróży Antoniego Edwarda Odyńca. Kilka uwag o pierwodruku i potrzebie nowej edycji

Monika Myszor-Ciecieląg

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0021

Abstrakt


Dzienniczek Antoniego Edwarda Odyńca spisywany w trakcie wojaży po Europie w latach 1830–1832 stanowi ważne źródło dla historii literatury, z którego zarówno w przeszłości, jak i współcześnie badacze czerpią wiedzę o życiu bohaterów podróży. Do dyspozycji czytelników pozostają fragmenty tekstu publikowane w czasopismach w latach osiemdziesiątych XIX (Notatki z podróży do Paryża i Londynu Antoniego Edwarda Odyńca, „Kłosy” 1889, nr 1246, 1247) oraz w latach trzydziestych XX wieku (S. Baliński, „Do widzenia się w Litwie”. Z notatnika podróżnego Odyńca, „Wiadomościach Literackich” 1934, nr 1), a także pierwodruk całości w formie książki wydany razem z innymi rękopisami kolekcjonera Tomasza Niewodniczańskiego w 1989 roku (Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, t. 1: Listy Adama Mickiewicza do Antoniego Edwarda Odyńca i innych adresatów 1828–1852. „Dzienniczek podróży” Antoniego Edwarda Odyńca 1830–1832. Listy i wiersze Celiny z Szymanowskich Mickiewiczowej 1834–1848, przedm. T. Niewodniczański, wstęp i oprac. M. Danilewicz-Zielińska, Warszawa 1989). Dla zainteresowanych badaczy jest również dostępny rękopis, który zachowany w dobrym stanie, znajduje się w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Prezentowany artykuł ma na celu z jednej strony przybliżyć historię dzienniczka, jego burzliwe losy, a z drugiej – przyjrzeć się jego dwudziestowiecznemu wydaniu oraz nakreśleniu założeń nowej edycji. Autorka artykułu stara się także odpowiedzieć na pytanie, czy dostępna edycja spełnia oczekiwania współczesnego czytelnika. Czy potrzebne jest osobne wydanie poddane nowemu opracowaniu, które również zweryfikuje i uzupełni komentarz literacki o obecny stan wiedzy?  


Słowa kluczowe


dziennik; podróż; podróżopisarstwo; edytorstwo; Antoni Edward Odyniec; Adam Mickiewicz; Zygmunt Krasiński; Stefan Garczyński; Tomasz Niewodniczański; Mickiewicziana; dwudziestowieczne edytorstwo; transliteracja; nowe wydanie; wydanie popularnonaukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baliński St., 1983, Moją prawdą jest moja pamięć, „Twórczość”, nr 5.

Danilewiczowa M., 1989, Wstęp, w: Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, t. 1: Listy Adama Mickiewicza do Antoniego Edwarda Odyńca i innych adresatów 1828–1852. „Dzienniczek podróży” Antoniego Edwarda Odyńca 1830–1832. Listy i wiersze Celiny z Szymanowskich Mickiewiczowej 1834–1848, teksty odczytali M. Danilewicz Zielińska i T. Niewodniczański, oprac. i komentarzami opatrzyła M. Danilewicz Zielińska, red. naukowa i posłowie J. Odrowąż-Pieniążek, Warszawa.

Loth R., 2006, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa.

Mickiewicz A., 1998, Dzieła. Wydanie rocznicowe 1798–1998, t. 14: Listy. Część 1: 1815–1829, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska i M. Zielińska, Warszawa.

Myszor-Ciecieląg M., Korespondencja do Antoniego Edwarda Odyńca w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie, „Kronika Zamkowa” 2011, nr 1–2/61–61.

Myszor-Ciecieląg M., Listy do Aleksandry z Chomętowskich Borkowskiej w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie, „Kronika Zamkowa” 2012, nr 1–2/63–64.

Notatki z podróży do Paryża i Londynu Antoniego Edwarda Odyńca, 1889, „Kłosy”, nr 1246–1247.

Odyniec A. E., 1867, Listy z podróży, „Kronika Rodzinna”.

Odyniec A. E., 1937, Listy z podróży, oprac. H. Życzyński, Lwów.

Odyniec A. E., 1961, Listy z podróży, t. 1, wstęp M. Dernałowicz, oprac. M. Toporski, Warszawa.

Odyniec A. E., 1961, Listy z podróży, t. 1–3, oprac. M. Toporowski, t. 4, oprac. M. Dernałowicz, Warszawa.

Odyniec Antoni Edward, 1969, hasło w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, seria 3: Romantyzm, t. 8, pod red. I. Śliwińskiej i S. Stupkiewicza, Warszawa.

Pług A., 1885, A. E. Odyniec, „Kłosy”, nr 1050.

Pług A., 1889, Dzienniczek podróży Antoniego Edwarda Odyńca, „Pamiętnik Literacki im. Adama Mickiewicza” Lwów, R. 3.

Sudolski Z., 1991, Nad pierwszym tomem Mickiewiczianów, „Więź”, nr 5.

Zgorzelski Cz., 1973, Wstęp, w: A. Mickiewicz, Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów, cz. 1: (1819–1829), oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism