Archiwum jako blizna. Próba apologii ucinka

Jan Zieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0020

Abstrakt


Wychodząc od krótkiego utworu oświeceniowego poety Józefa Szymanowskiego Ucinek (opublikowanego pośmiertnie w roku 1893) autor kreśli pole semantyczne tytułowego pojęcia gatunkowego, wskazując m.in. na jego związki z „fragmentem” i „epigramatem”, a następnie sytuuje w orbicie Ucinka Szymanowskiego znany wiersz romantycznego poety Adama Mickiewicza Do ***. Na Alpach w Splügen 1829, poprzez kontekst topograficzno-sytuacyjny wprowadzając do analizy utwór włoskiego poety Giosuè Carducciego Elegia del Monte Spluga oraz niemiecką powieść dla młodzieży Kurta Helda Die rote Zara und ihre Bande, nadpalona kartka z której wisi na ścianie kościoła w Splügen dla upamiętnienia pożaru z 22 stycznia 2008 roku.


Słowa kluczowe


Józef Szymanowski; Ucinek; ucinek; fragment; epigramat; Adam Mickiewicz; Do ***. Na Alpach w Splügen 1829; Giosuè Carducci; Elegia del Monte Spluga; Kurt Held; Die rote Zara und ihre Bande; pożar w Splügen

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. K. K. S. J. K. M. [A. K. Kossakowski], 1771, Do narodu i potomności o okropnym przypadku przez Jego Królewską Mość P. N. M. w roku 1771 dnia 3 Listopada doświadczonym, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, t. 4.

Barthes R., 2008, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa.

Brand in Splügen, 2008, „Neue Zürcher Zeitung”, 23 stycznia.

Carducci G., [1922], Ody barbarzyńskie, tłum. J. Dicksteinówna, Warszawa.

Carducci G., 1906, Poesie, Bologna.

Held K., 1981, Die rote Zora und ihre Bande, Zürich.

Jurewicz O., 1984, Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław.

Jurewicz O., 2008, Zasady spolszczania i transpozycji imion własnych i nazw geograficznych, w: G. Ostrogski, Dzieje Bizancjum, tłum. H. Evert-Kappesowa, Warszawa.

Laurenz P., 2002, L’abeille dans l’ambre. Célébration de l’épigramme, w: L’épigramme de l’Antiquité au XVIIe siècle, ou Du ciseau à la pointe, éd. J. Dion, Nancy.

Linde S. B., 1814, Słownik języka polskiego, t. 6, Warszawa.

Mała muza. Od Reja do Leca. Antologia epigramatyki polskiej, 1986, wybór i oprac. A. Siomkajło, Warszawa.

Markiewicz H., 1950, Przyboś o Mickiewiczu, „Nowa Kultura”, nr 20.

Markiewicz H., 2007, Utarczki i perswazje 1947–2006, Kraków.

Metz Ch., 2006, Fotografia i fetysz, tłum. A. Oleńska i S. Sikora, „Kwartalnik Filmowy”, nr 54/55.

Mickiewicz A., 1993, Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa.

Novum Testamentum Græcum, 1810, red. G. [William] W. Dakins, Londini.

Panas W., 1996, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, 2000, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, „Biblia Tysiąclecia”, wyd. 5, Poznań.

Przyboś J., 1950, Czytając Mickiewicza, Warszawa.

Rader M., Niesiusz J. [J. Niess], Cztery rzeczy człowieka ostatnie, tłum. ks. Z. Brudecki, Wilno.

Szymanowski J., 1803, Ucinek, w: idem, Wierszem i prozą pisma różne, Warszawa.

Wzory różnych pism w drukarni Nro 646 przy Nowolipiu w Warszawie, 1803, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism