„Potrzeba mi poezji, co się rodzi z konkretnych faktów”. Nieznane listy Andrzeja Wajdy do Stanisława Czycza (opracowanie edytorskie Dorota Niedziałkowska)

Dorota Niedziałkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0013

Abstrakt


Archiwalia opracowano na wzór edycji listów Stanisława Czycza i Andrzeja Wajdy z 2007 roku – zastosowano analogiczne konwencje edytorskie i redakcyjne oraz opatrzono je metrykami zawierającymi podstawowe dane nośników, stan zachowania i informacje o kopertach. W celu zwiększenia czytelności zdecydowano się rozwinąć skróty. Celowo popełnione błędy oznaczono następująco [!], zaś niepewne odczytania – [?]. Teksty listów opatrzono komentarzami – zdecydowano się jednak omówić tylko kwestie związane z zamówieniem filmu o Wróblewskim, dotyczącymi Czycza i Wajdy, nie objaśniać oczywistych nazwisk i tytułów. Poprawiono pisownię i uzupełniono interpunkcję. Tytuły dzieł i utworów zapisano kursywą. Zbiór uporządkowano w kolejności chronologicznej. Na końcu dodano pełną listę korespondencji w ramach dwugłosu drukowanego wraz z Arwem z uwzględnieniem nowo ujawnionych jednostek.

Słowa kluczowe


Stanisław Czycz; Andrzej Wajda; Andrzej Wróblewski; Arw; listy; rękopisy; filmografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czycz S., 1980, Arw, „Poezja”, nr 7.

Czycz S., 1981, Arw (fragmenty), „Bez Tytułu”, nr 2.

Czycz S., 2008, Arw [ze wstępem A. Wajdy], oprac. D. Niedziałkowska, D. Pachocki, Kraków, „Liberatura”, t. 4.

Czycz S., Wajda A., 2008, Listy, w: S. Czycz, Arw [ze wstępem A. Wajdy], oprac. D. Niedziałkowska, D. Pachocki, Kraków, „Liberatura”, t. 4.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism