Nieznane listy Zygmunta i Wincentego Krasińskich w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym (opracowanie edytorskie Grażyna Halkiewicz-Sojak i Michał Sokulski)

Grażyna Halkiewicz-Sojak, Michał Sokulski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0010

Abstrakt


Autorzy artykułu omawiają dzieje ks. Józefa Jarzębowskiego i stworzonej przez niego kolekcji przy Kolegium Księży Marianów w 1925 roku, która po drugiej wojnie światowej znalazła przystań m.in. w Fawley Court nad Tamizą. W 2007 roku zbiory powróciły do Polski i znajdują się obecnie w Licheniu Starym, w otwartym tam w 2010 Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego. W dalszej części artykułu autorzy informują pokrótce o charakterze kolekcji, w szczególności skupiają uwagę na nieznanych autografach listów Wincentego i Zygmunta Krasińskich, z których dwa po raz pierwszy publikują wraz z komentarzem (1. List Wincentego Krasińskiego do Henryka Milberga z 18 IV 1816 roku dotyczący samobójstwa Michała Wilczka – adiutanta generała; 2. List Zygmunta Krasińskiego do ojca, Wincentego Krasińskiego 5 I 1847 roku, Nicea).


Słowa kluczowe


ks. Józef Jarzębowski; Zygmunt Krasiński; Wincenty Krasiński; objawienie Matki Bożej w La Salette; listy; Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym; Michał Wilczek; Henryk Milberg

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fert J. F., 2013, „Felix culpa?” Nad norwidianami ze zbiorów ks. Józefa Jarzębowskiego, „Roczniki Humanistyczne”, z. 1.

Sudolski Z., 1994, Nota edytorska, w: Z. Krasiński, Listy do plenipotenta i oficjalistów, zebrał, opracował i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Sudolski Z., 1997, Zygmunt Krasiński nadal pisze listy, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Wawrzyniak I., 2010, Muzeum ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, Licheń.

Wrede M., 2004, Polskie muzeum w angielskiej rezydencji. Muzeum księży marianów w Fawley Court w Wielkiej Brytanii, w: Muzea – rezydencje w Polsce, red. K. Kornacki, Kozłówka.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism