Uwagi o rękopisach i Legenda o nawróconym pustelniku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Sylwia Błażejczyk-Mucha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0008

Abstrakt


ekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu bogate archiwum rękopisów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego może wpłynąć nad badania nad jego twórczością. Tłem tekstu są cechy pisarstwa widoczne na podstawie rękopisów oraz decyzje edytorskie, które towarzyszą wydaniom tekstów autora.


Słowa kluczowe


Gustaw Herling-Grudziński; edytorstwo; archiwum pisarza; badania nad rękopisami; Dziennik pisany nocą; Legenda o nawróconym pustelniku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


de Biasi P. M., 2015, Genetyka tekstów, tłum. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa.

Bolecki W., Herling-Grudziński G., 1997, Rozmowy w Dragonei, Warszawa.

Bolecki W., Herling-Grudziński G., 2000, Rozmowy w Neapolu, Warszawa.

Dawidowicz-Chymkowska O., 2007, Przez kreślenie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego w brulionach dzieł literackich, Warszawa.

Herling-Grudziński G., 2016, Dzieła zebrane, t. 10: Eseje, Kraków.

Herling-Grudziński G., 2016, Dzieła zebrane, t. 5: Opowiadania wszystkie, vol. 1, Kraków.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism