Mickiewiczowski rękopis „№ 38” raz jeszcze

Wojciech Kruszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0001

Abstrakt


Przedmiotem analiz zaprezentowanych w artykule jest rękopis sygn. MAM 38 przechowywany w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Zgodnie z tradycją edytorską powszechnie przyjmuje się, że znajdują się w nim trzy utwory liryczne autorstwa Adama Mickiewicza. Problemem podjętym w artykule jest status ontologiczny tych zapisów. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście są to autonomiczne utwory literackie. Zaprezentowano tu analizy inspirowane metodą krytyki genezy. Kluczowe znaczenie mają uwagi o kształtowaniu przez Mickiewicza warstwy fonetycznej fragmentów. Artykuł kończy się uwagami metodologicznymi z zakresu edytorstwa naukowego na temat przyczyn, dla których jakieś zapisy uznawane są za utwory literackie.


Słowa kluczowe


Adam Mickiewicz; rękopis „№ 38”; Polska Biblioteka w Paryżu; tradycja edytorska; edytorstwo naukowe; krytyka genetyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kallenbach J., 1889, Nieznane wiersze Adama Mickiewicza, „Niwa” 1889, nr 2.

Kubacki W., 1954, Żeglarz i pielgrzym, Warszawa.

Mickiewicz A., 1969, Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Wrocław.

Mickiewicz A., 1998, Dziady część III. Transliteracje. Komentarze, oprac. edytorskie Z. Stefanowska, współpraca M. Prussak, Warszawa.

Mickiewiczowski rękopis „№ 38”, 1987, „Pamiętnik Literacki”, nr 4.

Nawarecki A., 1995, Arcydziełko Mickiewicza, „Teksty Drugie” 1995, nr 6.

The Open Space of the Draft Page: James Joyce and Modern Manuscripts, 1998, w: The Iconic Page in Manuscript, Print, and Digital Culture, eds. G. Bornstein, T. Tinkle, Ann Arbor.

Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów, cz. 2: 1830–1855, 1998, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław.

Zgorzelski Cz., 1981, Uwagi edytorskie i odmiany tekstu, w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t. 1, cz. 1: Wiersze 1829–1855, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism