Przypisy autorskie w sonetach religijnych: funkcje i formy na przykładzie Teorematów Jeana de la Ceppède’a

Magdalena Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0023

Abstrakt


W artykule omówiono funkcje przypisów do Teorematów (1613, 1622) Jeana de La Ceppède’a. Autor ten stworzył obszerne dzieło poetyckie złożone z 520 sonetów o tematyce pasyjnej. Stanowią one przykład żywo rozwijającego się w poezji francuskiej przełomu XVI i XVII wieku nurtu zbiorów sonetów religijnych. Każdemu utworowi La Ceppède’a towarzyszy co najmniej jeden przypis: objętość tekstu prozą wielokrotnie przewyższa długość sonetu. Na podstawie analizy wybranych sonetów wyróżniono funkcje przypisów: wprowadzenia do tematyki następujących sonetów (pełnione przez pierwszy przypis); zamknięcia wątku tematycznego obecnego w grupie strof; zintensyfikowania naczelnej zasady kompozycyjnej utworu, np. paralelizmu o charakterze opisowym czy anafory w roli laudacji, przez upodobnienie struktury przypisów do kształtu wiersza. W artykule przedstawiono też świadectwo odbioru Teorematów wyjątkowe na tle wątłej recepcji wśród współczesnych La Ceppède’owi.


Słowa kluczowe


Jean de La Ceppède; sonet; barok; aluzja biblijna; poezja medytacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blanc-Rouquette M. T., 1968, La presse et l’information à Toulouse: des origines à 1789, Toulouse.

Brémond H., 1932, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, Vol. 10: La Prière et les prières de l’Ancien Régime, Paris.

Cave T., Jeanneret M. (éd.), 1972, Métamorphoses spirituelles. Anthologie de la poésie religieuse française: 1570–1630, Paris.

La Ceppède J. de, 1988, Les théorèmes sur le sacré mystère de nostre rédemption, Paris.

Déglise C., 2009, Au vol de la plume: poétique de Claude Hopil, Besançon.

Donaldson-Evans L. K., 1969, Poésie et méditation chez Jean de La Ceppède, Genève.

Donaldson-Evans L. K., 1983, Introduction, w: L. de Selve, Les Œuvres spirituelles sur les évangiles des jours de caresme et sur les festes de l’année, Genève.

Gœury J., 2001, L’autopsie et le théorème. Poétique des « Théorèmes » spirituels (1616–1622) de Jean de La Ceppède, Paris.

Gostyńska D., 1991, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej, Warszawa.

Lisowski J. (red.), 1966, Antologia poezji francuskiej, t. 1, Warszawa.

Mégret J., 1945, Guyon Boudeville imprimeur toulousain (1541–1562), “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”.

Melançon R., 1987, Le pétrarquisme pieux. La conversion de la poésie amoureuse chez Jean de La Ceppède, “Renaissance and Reformation”.

PfersmannA., 2011, Séditions infrapaginales. Poétique historique de l’annotation littéraire (XVIIe–XXIe siècles), Genève.

Plantié J., 2009, « Les Théorèmes » de La Ceppède ont-ils été lus au XVIIe?, “Papers on French Seventeenth Century Literature”.

Rieu J., 2012, Le langage pétrarquiste de la poésie spirituelle: quelques recueils catholiques, “Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism