Pieśni ludowe w relacjach z podróży Pouqueville’a, Lamartine’a i Nervala

Magdalena Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0006

Abstrakt


Przedmiotem badań są dziewiętnastowieczne francuskie relacje z podróży greckiej i orientalnej: François Pouqueville’a, Alphonse’a de Lamartine’a oraz Gérarda de Nervala, w których umieszczono pieśni ludów, z którymi zetknęli się podróżnicy podczas wędrówki: greckie, serbskie i arabskie. Autorka omawia kwestie wprowadzenia pieśni w tekst relacji z podróży, odrębności oraz przenikania oryginału i tłumaczenia, ich układu typograficznego, a także odnotowania obecności pieśni w aparacie krytycznym niepełnych polskich wydań podróży Lamartine’a i Nervala. Odrębność pieśni ludowych od właściwej relacji z podróży jest wyraźnie zaznaczona w tekstach Pouqueville’a i Lamartine’a, gdzie wprowadzono je pod odrębnym tytułem w ciągu relacji lub umieszczono w aneksie umieszczonym na końcu danego tomu podróży. Z kolei „pieśń grecka” Nervala jest jego własnym tekstem, powstałym przed pierwszym całościowym wydaniem podróży na Wschód, wplecionym w relację jako pieśń ludowa. Analiza odkrywa funkcje pieśni ludowych w autokreacjach podróżników oraz te istotne dla projektowanego czytelnika podróży.


Słowa kluczowe


Antar; Alphonse de Lamartine; Gérard de Nerval; François Pouqueville; pieśń nowogrecka; pieśń serbska; podróż grecka; podróż orientalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[b.a.] 1857, Kronika paryska, „Biblioteka Warszawska” t. 1.

Banasevic N., 1954, Les romantiques français et la Serbie, “Revue des Lettres Modernes”, n° 10.

Borowska M., 2004, Wstęp, do: Gminna pieśń Greków. Antologia, oprac. M. Borowska, Warszawa.

Brix M., 1997, Manuel bibliographique des œuvres de Gérard de Nerval, Namur.

Brix M., 1991, Nerval, Houssaye et La Bohême galante, “Revue Romane” no 26.

Burkot S., 1988, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa.

Byron, 1986, Wiersze, poematy, Wędrówki Czajld Harolda, przeł. J. Kasprowicz, A. Mickiewicz, A. E. Odyniec i in., Warszawa.

Chateaubriand F.-R. de, 1980, Opis podróży z Paryża do Jerozolimy, na osnowie tłumaczenia Franciszka Salezego Dmochowskiego oprac. P. Hertz, Warszawa.

Droulia L., Mentzou V., (red.), 1993, Vers l’Orient par la Grèce: avec Nerval et d’autres voyageurs, Saint-Julien-du-Sault.

Faber F. W., 1842, Sights and Thoughts in Foreign Churches and among Foreign Peoples, London.

Fauriel C., 1824, Chants populaires de la Grèce moderne, t. 1, Paris.

Guys P.-A., 1776, Voyage littéraire de la Grèce, ou Lettres sur les grecs, anciens et modernes, avec un parallèle de leurs mœurs, t. 1 i t. 2, Paris.

Inglot M., 1997, Dramatyzm postawy poetyckiej. (Nad „Rzymem” Juliusza Słowackiego), w: Od oświecenia do romantyzmu, red. G. Ostasz, S. Uliasz, Rzeszów.

J.[anin] J., 1856, Gérard de Nerval, hasło w: Biographie universelle ancienne et moderne, red. M. Michaud, t. 16, Paris.

Jasiński J. T. S., 1843, Wrażenia, myśli, krajobrazy i wspomnienia z podróży na Wschód Alfonsa de Lamartine, Warszawa.

Kalinowska M., 2012, Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. Glosy, Gdańsk.

Kind T., (oprac.), 1861, Anthologie neugriechischer Volkslieder, Leipzig.

Kulczycka D., 2012, Lamartine i Słowacki, w: eadem, W stronę Orientu. Polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie, Zielona Góra.

Kulczycka D., 2012, Obraz Ziemi Świętej w prozie polskiej doby romantyzmu, Zielona Góra.

Lamartine A. de, 1849, Œuvres, t. 11, Paris.

Lamartine, 1986, Podróż na Wschód, na osnowie tłumaczenia Jana Tomasza Seweryna Jasińskiego oprac. P. Hertz, Warszawa.

Lamartine A. de, 1835, Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient (1832–1833), t. 1, Bruxelles.

Legrand É., 1874, Recueil de chansons populaires grecques, Paris.

Lemercier N.L., 1824, Chants héroïques des montagnards et matelots grecs, Paris.

Lovenjoul C. de Spoelberch de, 1887, Histoire des œuvres de Théophile Gautier, t. 2, Paris.

Nerval G. de, 1982, Ani powitanie, ani pożegnanie, przeł. J. Strasburger, „Literatura na Świecie” nr 7.

Nerval G. de, 1960, Aurelia, w: tegoż, Sylwia i inne opowiadania, przeł. L. Choromański, Warszawa.

Nerval G. de, 1993, Aurelia, w: tegoż, Córki ognia, wybór, przekład i komentarz Joanna Guze, Kraków.

Nerval G. de, 1847, Les Druses. Scènes de la vie orientale “Revue des deux Mondes”.

Nerval G. de, 1967, Podróż na Wschód, przeł. J. Dmochowska, oprac. M. Czerwiński, Warszawa.

Nerval G. de, 2012, Przechadzki i wspomnienia, w: idem, Śnienie i życie, przeł. R. Engelking, T. Swoboda, Gdańsk.

Nerval G. de, 1984, Voyage en Orient, w: idem, Œuvres complètes, t. 2, Paris.

Opiela-Mrozik A., 2015, Muzyczne pejzaże w twórczości Gérarda de Nervala, w: Georomantyzm. Literatura, miejsce, środowisko, red. E. Dąbrowicz, M. Lul, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Białystok.

Płaszczewska O., 2001, „O ziemio włoska!...” – liryczna Italia Zygmunta Krasińskiego, w: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń.

Płaszczewska O., 2002, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800–1850), Kraków.

Pouqueville F.-C.-H.-L., 1826–1827, Voyage de la Grèce, Paris.

Pouqueville F.-C.-H.-L., 1805, Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties de l’Empire ottoman pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801, t. 1, Paris.

Przybylski R., 1982, Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód, Kraków.

Raubitschek A. E., 1945, A Greek Folk Song Copied for Lord Byron, “Hesperia” nr 14.

Richard J.-P., 2008, Magiczna geografia Nervala, w: tegoż, Poezja i głębia, przeł. T. Swoboda, Gdańsk.

Robert C., 2010, The Figure of the Writer-Traveller in French Accounts of Journeys to the Orient in the Nineteenth Century, w: Metamorphoses of Travel Writing: Across Theories, Genres, Centuries and Literary Traditions, red. G. Moroz, J. Sztachelska, Cambridge.

Rodd R. (oprac.), 1892, The customs and lore of modern Greece, London.

Schreier L., 2006, Seul dans l’orient lointain: les voyages de Nerval et Du Camp, Saint-Étienne.

Słowacki J., 2005, Wiersze, oprac. Jacek Brzozowski i Zbigniew Przychodniak, Poznań.

Soutzo A., 1829, Histoire de la révolution grecque, Paris.

Stephanopoli D. i N., 1799, Voyage de Dimo et Nicolo Stephanopoli en Grèce: pendant les années V et VI (1797 et 1798) d’après deux missions, dont l’une du Gouvernement français et l’autre du général en chef Buonaparte, rédigé par un des professeurs du Prytanée, t. 2, Paris.

Tabet E., 2006, “La référence virgilienne dans l’Itinéraire de Paris à Jérusalem”, Société des Etudes romantiques et de l’université de Paris IV, http://etudes-romantiques.ish-lyon.cnrs.fr/wa_files/Emmanuelle_20Tabet_2C_20La_20re_CC_81fe_CC_81rence_20virgilienne_20dans_20l_E2_80_99Itine_CC_81raire.pdf.

Żurowski Maciej, 1960, Posłowie, do: G. de Nerval, Sylwia i inne opowiadania, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism