Wiersze z podróży – w odnalezionym raptularzu Juliusza Słowackiego

Zbigniew Przychodniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0005

Abstrakt


* Artykuł powstał w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, nr rejestracyjny projektu 2014/15/B/HS2/01360.

Odnaleziony w bibliotece moskiewskiej zeszyt z Juliusza Słowackiego na Wschód (do Grecji, Egiptu, Ziemi Świętej, Syrii i Libanu; sierpień 1836–czerwiec 1837) – pozwala na nowo podjąć kompleksowe badania 75-kartkowego rękopisu jako notatnika poetycko-plastycznego, dziennika podróży, poetyckiego raptularza. Notatnik zawiera wpisy o różnym charakterze i treści, ale jego struktura zasadniczo odpowiada głównym etapom podróży (Grecja, Egipt, Ziemia Święta, pobyt w klasztorze libańskim). Przedmiotem szczegółowej analizy są wpisane do zeszytu wybrane wiersze – genetycznie i tematycznie związane z określonymi miejscami podróży. Odczytywanie zapisów wierszy w tekstowej przestrzeni notatnika i w geograficznej czasoprzestrzeni podróży pozwala lepiej zrozumieć semantykę poszczególnych utworów, a także doprecyzować ustalenia na temat czasu i miejsca dokonywania wpisów przez poetę.


Słowa kluczowe


Juliusz Słowacki; romantyzm; podróż na Wschód; raptularz; edytorstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biegeleisen H., 1891, Wrażenia z podróży J. Słowackiego na Wschód. (Na podstawie nieogłoszonego pamiętnika poety), „Biblioteka Warszawska”, t. 4, s. 336–353.

Biegeleisen H., 1906, Nieznany dziennik podróży do Ziemi świętej J. Słowackiego, „Biblioteka Warszawska”, t. 4, s. 466–492.

Głębocki H., 2011, Zaginiony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód (1836–1837) – odnaleziony po 70 latach w zbiorach rosyjskich, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 143–163.

Hoesick F., 1897, Życie Juliusza Słowackiego na tle współczesnej epoki 1809–1849. Biografia psychologiczna, t. 2, Kraków, s. 164–274.

Kalinowska M., 2011, Odnaleziony album Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 165–169.

Kridl M., 1925, Uwagi wstępne, w: J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, z autografu Biblioteki Krasińskich wydał M. Kridl, Warszawa, s. 1–9.

Małecki A., 1881, Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki, t. 3, Lwów, s. 256–258.

Méyet L., 1893, Notatka (Fragmenty nieznane Juliusza Słowackiego. Z dziennika podróży do Ziemi Świętej), „Biblioteka Warszawska”, t. 2, s. 181–189.

Przychodniak Z., 2008, Duch, litera i druk. Edytorskie dylematy Juliusza Słowackiego, w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej i M. Lutomierskiego, Toruń, s. 21–39.

Szczeglacka-Pawłowska E., 2015, Romantyzm „brulionowy”, Warszawa.

Treter M., 1909, Pamiątki po Słowackim w Muzeum X.X. Lubomirskich we Lwowie, „Pamiętnik Literacki”, s. 245–260.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism