Sparta w niepublikowanych rękopisach Zbigniewa Herberta. Rekonesans

Maria Kalinowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0003

Abstrakt


Artykuł dotyczy Herbertowskiej wizji Sparty, rekonstruowanej na podstawie niepublikowanych materiałów znajdujących się w archiwum poety w Bibliotece Narodowej. Analiza tychże dokumentów wskazuje na większe niż można wnioskować z utworów drukowanych zainteresowanie poety tematem spartańskim, zwłaszcza wojną peloponeską i świadectwem Tukidydesa. Oprócz tych materiałów z późnego okresu twórczości Herberta, w archiwum pisarza znajduje się zbiór jego wcześniejszych rękopisów, najczęściej notatek, związanych z podróżniczym doświadczeniem Sparty. Całość rozpatrywanych rękopisów i materiałów warsztatowych pokazujące trwałe zainteresowanie autora Labiryntu nad morzem tematem spartańskim.


Słowa kluczowe


Zbigniew Herbert; Sparta; recepcja tematu spartańskiego; wojna peloponeska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauchrowicz-Kłodzińska M., 2014, „Wojna peloponeska” Czesława Miłosza. Antyczna aluzja jako element dyskusji z tyrtejskim etosem, w: Sparta w kulturze polskiej, t. 1, pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Speiny, K. Tomaszuk, Warszawa.

Halkiewicz-Sojak G., 2014, Sparta Zbigniewa Herberta, w: Sparta w kulturze polskiej, t. 1, pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Speiny, K. Tomaszuk, Warszawa.

Hatzfeld J., 1940, Alcibiade. Étude sur l’histoire d’Athènes à la fin du Ve siècle, Paris.

Herbert Z., 2000, Labirynt nad morzem, Warszawa.

Olechnowicz E., 2008, Spis książek o „Wojnie peloponeskiej” Tukidydesa, w: Herbert. Studia i dokumenty, oprac. P. Kłoczowski, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism