Cyfrowa edycja listów Lechonia, Wierzyńskiego i Grydzewskiego – założenia projektu i wstępne rozpoznania

Agnieszka Kochańska, Konrad Niciński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.014

Abstrakt


Tekst przedstawia projekt cyfrowej edycji korespondencji Jana Lechonia i Mieczysława Grydzewskiego, w którym wykorzystano system znaczników TEI (Text Encoding Initiative). W artykule opisano założenia projektu i najważniejsze problemy, przed którymi stanęli jego autorzy w pierwszej fazie prac oraz omówiono zagadnienia dotyczące dostosowania języka TEI do potrzeb edycji korespondencji twórców kultury polskiej końca XIX i XX wieku.


Słowa kluczowe


edycja cyfrowa; Jan Lechoń; Kazimierz Wierzyński; Mieczysław Grydzewski; korespondencja; system znaczników TEI

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Edycja elektroniczna Słownika Wileńskiego, eswil.ijp-pan.krakow.pl (dostęp: 10.02.2016).

Grydzewski M., Lechoń J., 2006, Listy 1923–1956, t. 1–2, Warszawa.

Herman Melville’s Typee. A fluid-text version, http://rotunda.upress.virginia.edu/melville/ (dostęp: 21.01.2016).

Mark Twain Project Online, http://www.marktwainproject.org/homepage.html (dostęp: 21.01.2016).

Nowa Panorama Literatury Polskiej, http://nplp.pl (dostęp: 21.01.2016).

Oxygen. XML Editor, https://www.oxygenxml.com/ (dostęp: 21.01.2016).

Vincent van Gogh, The Letters, http://www.vangoghletters.org/vg/ (dostęp: 21.01.2016).
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism