Samobójstwo w Dolinie Kościeliskiej, czyli prasa o śmierci Jadwigi Janczewskiej

Tomasz Pawlak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.011

Abstrakt


W artykule zostały przedstawione i omówione wycinki prasowe dotyczące samobójstwa narzeczonej Witkacego, Jadwigi Janczewskiej. Kwerenda objęła dostępne czasopisma znajdujące się w zasobach bibliotek cyfrowych oraz czasopisma ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsze doniesienia o samobójstwie w Tatrach ukazały się w niedzielę 22 lutego 1914 roku w „Kurierze Warszawskim” (na podstawie depeszy Wschodniej Ajencji Telegraficznej z 21 lutego) oraz w krakowskiej „Nowej Reformie”, w której podano błędne informacje (przede wszystkim pomylono imię zmarłej), w wyniku czego wszystkie krajowe dzienniki publikowały notki o samobójstwie „Zofii Janczewskiej, lat 22, rodem z Litwy”.

Warszawski „Goniec Poranny”, „Goniec Wieczorny”, krakowski „Czas”, „Kurier Lwowski”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, „Dziennik Poznański”, „Gazeta Lwowska” czy „Gazeta Podhalańska” podawały często mylne informacje dotyczące okoliczności tragicznego zdarzenia (pomyłki dotyczyły nie tylko imienia, ale także nazwiska zmarłej, jej wieku oraz miejsca pochówku).


Słowa kluczowe


Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy); Jadwiga Janczewska; „Kurier Warszawski”; „Nowa Reforma”; „Goniec Poranny”; „Goniec Wieczorny”; „Czas”; „Kurier Lwowski”; „Ilustrowany Kurier Codzienny”; „Dziennik Poznański”; „Gazeta Lwowska”; „Gazeta Podhalańska”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Degler J. (red.), 2013, Witkacy: bliski czy daleki? Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk 17–19 września 2009, Słupsk.

Pinkwart M., 2015, Wariat z Krupówek, Nowy Targ.

Rzymsko-katolicki cmentarz kalwaryjski w Mińsku na Białorusi, 1996, oprac. T. Czerniawska i A. Jaroszewicz, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2013, Dzieła zebrane, t. 17: Listy I, oprac. i przypisami opatrzył T. Pawlak, Warszawa.

Zienkiewicz T., 1997, Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do roku 1921), Olsztyn.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism