Jalu kurka wodna. Dramat pragmatyczny w 3 tumorach z trupiemi bebechami i wynikające stąd wściekłe nieporozumienia. Recenzja nieistniejącego dramatu Witkacego, z wieloma aluzjami i przypisami

Tomasz Pawlak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.010

Abstrakt


Artykuł stanowi opracowanie recenzji jednego przedstawienia dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza opublikowanego w „Jadąmośkach Literackich” – jednodniówce wydanej przez redakcję „Wiadomości Literackich” w połowie 1926 roku, będącej autoantysemickim żartem „redaktorów obrzezanych” obdarzonych wyjątkowym poczuciem humoru. Numer zawierał parodie, autoparodie, teksty wyszydzające świat epoki przedwojennej, postać Witkacego została w nim mocno zaznaczona. Na pierwszej stronie widniał portret „Miecia” – Mieczysława Grydzewskiego, redaktora „Wiadomości Literackich”, podpisany: „Miecio. Zdjęcie amatorskie St. Pieńkowskiego wykonane w zakładach »Myśli Narodowej« według typów St. I. Witkiewicza. C+H+A+Ł+A+T”.

Tekst recenzji ukazał się na stronie czwartej „Jadąmośków” w rubryce „Ruch teatralny”, został on ozdobiony zdjęciem rzeźby głowy przypominającej Antoniego Słonimskiego (najprawdopodobniej autora recenzji). Witkacy podejrzewał o sprawstwo Tadeusza Sinkę, znanego ze złośliwości krytyka teatralnego, świadczy o tym np. list Witkacego do Sinki z 14 lipca 1927 roku. Jednak humorystyczne teksty w „Jadąmośkach Literackich” były podpisywane pseudonimami, które przeważnie wprost wskazywały autorów, np. Tertuljan Tuwim czy Jan Lichoń. Tolek Słonimer – pseudonim autora analizowanej recenzji – kojarzy się z Antonim Słonimskim.


Słowa kluczowe


Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy); Jalu kurka wodna. Dramat pragmatyczny w 3 tumorach z trupiemi bebechami i wynikające stąd wściekłe nieporozumienia; „Jadąmośki Literackie”; „Wiadomości Literackie”; Mieczysław Grydzewski; Antoni Słonimski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Breiter E., 1927, Pseudopowieść, „Wiadomości Literackie”, nr 30, s. 3.

Szpakowska M., 2012, „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich, Warszawa.

Turasiewicz R., 1996–1997, Sinko Tadeusz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 37, Warszawa–Kraków, s. 548–552.

Witkiewicz S. I., 1992, Dzieła zebrane, t. 2: Pożegnanie jesieni, oprac. A. Micińska, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 1995, Dzieła zebrane, t. 9: „Teatr” i inne pisma o teatrze, oprac. J. Degler, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2005, Dzieła zebrane, t. 19: Listy do żony (1923–1927), przygotowała do druku A. Micińska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2014, Dzieła zebrane, t. 18: Listy II, wol. 1, oprac. i przypisami opatrzyli T. Pawlak, S. Okołowicz i J. Degler, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism