„L’ange noir” i „wirtuoz słowa” – fragment wspomnienia Jana Iwańskiego o Antonim Langem (opracowanie tekstologiczne Aleksandra Błasińska)

Aleksandra Błasińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2015.022

Abstrakt


Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/D/HS2/02798

Artykuł prezentuje fragment wspomnienia Jana Iwańskiego o Antoniem Langem. Tekst prawdopodobnie miał wejść do przygotowywanej do wydania pracy i znajdować się w rozdziale "Sylwetki pisarzy i uczonych". Rękopis jest przechowywany w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu pod sygnaturą 15047 (4b). "Lange" stanowi fragment rozdziału brudnopisu Jana Iwańskiego, poety i redaktora, który prawdopodobnie miał wejść do przygotowywanych do wydania wspomnień. W rodzinie Iwańskich istniała tradycja zapisywania wspomnień. Co więcej, koncepcja tej pracy jest podobna do wspomnień wydanych przez ojca poety – "Pamiętników 1832–1876", oraz "Wspomnień. 1881–1939" autorstwa brata Jana Iwańskiego, Augusta-juniora. Jan, w przeciwieństwie do Augusta-juniora, wspomina dodatkowo osoby, które nie były ściśle związane z jego edukacją szkolną, a gościły lub pojawiały się w jego domu rodzinnym na zaproszenie jego ojca: Augusta Iwańskiego-seniora. Był to krąg osób związanych ze światem artystycznym: Edward Słoński, Gustaw Daniłowski, Henryk Sienkiewicz oraz Antoni Lange. Temu ostatniemu autorowi Iwański zamierzał poświęcić najwięcej miejsca i uczynić go – na co wskazuje roboczy tytuł "Lange" – tematem dłuższego fragmentu lub rozdziału, jednak często pojawiające się dygresje nie pozwalały autorowi w sposób spójny scharakteryzować osobowości Langego i łączących ich relacji. Pewne jest, że poeta wywarł duży wpływ na Iwańskiego, wzbudzał w nim fascynacje i był dla niego niejako mistrzem, którego opinia na temat prób poetyckich młodego adepta była bardzo znacząca.


Słowa kluczowe


Antoni Lange; Jan Iwański; August Iwański; wspomnienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Iwański A. [senior], 1968, Pamiętniki 1832–1876, A. Iwański [junior], Wspomnienia 1881–1939, słowo wstępne J. Iwaszkiewicz, oprac. W. Zawadzki, Warszawa.

Iwaszkiewicz J., 2010, Książka moich wspomnień, Warszawa.

Marks K., 1867, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, Hamburg.

Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, 1890–1914, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism