Biblioteka Polska POSK w Londynie jako wydawca

Wojciech Klas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2015.019

Abstrakt


Biblioteka Polska w Londynie na przestrzeni swoich dziejów wytwarzała różnego typu materiały drukowane. Jednym z nich są druki życia społecznego, czyli tzw. DŻS-y (ulotki, plakaty, zaproszenia), skrypty (maszynopisy, wydruki komputerowe, materiały powielane), wydawnictwa periodyczne, druki zwarte oraz katalogi wystaw.

            W artykule została omówiona działalność wydawnicza Biblioteki Polskiej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Najpierw przedstawia się złożoność historyczną i prawną działania tej instytucji od czasów drugiej wojny światowej aż do chwili obecnej. Następnie prezentuje się jej specyfikę, szczególnie wydawniczą, i związane z tym problemy. Następnie zostały opisane ważne publikacje periodyczne i zwarte, w tym skrypty, bibliografie i katalogi. Wymienia się szczegółowo podwójne polsko-angielskie lub angielsko-polskie tytuły oraz wszelkie informacje wydawnicze danych pozycji. Podkreśla się także słabą jakość skryptów jako rezultat wydawniczy finansowych problemów Biblioteki Polskiej.

Druga część artykułu dotyczy publikacji wydanych w Londynie pod szyldem „Biblioteki Polskiej”, lecz nie firmowanej przez londyńską książnicę. Autor przeprowadza śledztwo naukowe, wykazując prywatne działanie wydawnicze z nazwą „Biblioteka Polska”. Wydawanie druków zwartych przez Bibliotekę Polską zawsze było wyjątkowe. Najczęstszym powodem ich wydawania było też osobiste zaangażowanie się kierowników czy pracowników biblioteki.


Słowa kluczowe


Biblioteka Polska; Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny; „polski Londyn”; bibliografie i katalogi emigracyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka Polska POSK w Londynie: Archiwum Osobowe Emigracji Polskiej im. B. O. Jeżewskiego, Karta: Aleksander Junosza Gałecki.

Biblioteka Polska POSK w Londynie: Skrypty

Alphabetical list of periodicals Polish or relating to Poland. Part II: Periodicals in Polish / or other languages/ published in Poland/ 1945-1983/. 1964, London.

Danilewicz-Zielińska M., 1983, Rys historyczny Biblioteki Polskiej w Londynie w latach 1942–1973. Fiejó.

Danilewicz[-Zielińska] M., Sadowska G. (comp.), 1964, Catalogue of periodicals in Polish or relating to Poland and other Slavonic countries published outside Poland since September 1st 1939. London.

Garliński J., 1962, Polska prasa podziemna /1939–1945/ w zbiorach londyńskich. Londyn.

Jagodziński Z. (comp.), 1972, The Katyn bibliography: books and phamphlets. Bibliografia Katynia: książki i broszury. London.

Jagodziński Z., [b.d.], Działalność Biblioteki Polskiej w Londynie w roku 1983. London.

Lipniacka E., Maresch E., 1992, The automation of catalogue at the Polish Library to form a centre of excellence as a resource for public libraries. Londyn.

Lipniacka E., Maresch E., 1995, National one-stop Polish Centre of Excellence. Londyn.

Markowski J. S., [2007], Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie. Londyn.

Modranka D. [Dubiel D.], [2007], XXIX Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Protokół. Londyn-Fawley Court, 13–16 września 2007 roku. Londyn.

Mond J., [b.d.], Polskie Muzea i Biblioteki poza granicami kraju (zarys referatu). London.

[Pisarski G.], 2007, Sesje Stałej Konferencji MAB na fotografiach. Fotografie pochodzą z kolekcji Biblioteki Polskiej w Londynie oraz kilka ze zbiorów Juliusza Englerta. Londyn.

Wydawnictwa zwarte i periodyki

Biblioteka Polska. Działalność wydawnicza w: „Komunikat Informacyjny Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie”. 1967, nr 7, s. 5.

Danilewicz-Zielińska M., 1959, Biblioteka Polska w Londynie. Londyn.

Danilewicz-Zielińska M., 1983, Rys historyczny Biblioteki Polskiej w Londynie w latach 1942–1973 w: Międzybiblioteczne Sympozjum III. Stała Konferencja Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Londyn.

Danilewicz-Zielińska M., Jabłońska B. (comp.), 1971 [wyd. 2], Catalogue of periodicals in Polish or relating to Poland and other Slavonic countries published outside Poland since September 1st 1939. London.

Danilewicz-Zielińska M., Nowak J., 1964, Bibliography of works by Polish scholars and scientists published outside Poland in languages other than Polish. London.

Danilewicz[-Zielińska] M., 1959, Biblioteka Polska w Londynie. Londyn.

Danilewicz[-Zielińska] Maria, Jagodziński Zdzisław, 1970, Katalog Wystawy Zbiorów Historycznych. [z okazji Kongresu Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej na Obczyźnie (Londyn, 9–12 IX 1970)]. Londyn.

Dobroszycki L. i in., 1962, Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939–1945. Warszawa.

Gałecki A. J., (b.d.), Naród w letargu. (b.m.)

Gałecki A. J., 1941, Oskarżam! Powieść. Londyn.

Gałecki A. J., 1942, Pan się myli panie premierze. Londyn.

Gałecki A. J., 1944, Nieboska tragedja. Londyn.

Gałecki A. J., 1945, Polish patriots made in Moscow. London.

Garliński J., 1946, Reportaż czy fantazja? w: „Polska Walcząca” nr 30, s.3.

Garliński, J, 1962, Zestawienie czasopism i numerów polskiej prasy podziemnej (1939-1945), których nie zawiera „Katalog prasy konspiracyjnej, 1939–1945”, wydany w Kraju w roku 1962 w opracowaniu [Lucjana] Dobroszyckiego, a które znajdują się w zbiorach londyńskich Biblioteki Polskiej (B.P.), Polish Research Centre (P.R.C.) i Studium Polski Podziemnej (S.P.P.). Londyn.

Grabowski Z., 1944, Twenty years of polish independence. Glasgow.

Grabowski Z., 1946, Gawędy o Wielkiej Brytanii. Londyn.

Habielski, R., 2000, Polski Londyn. Wrocław.

Jagodziński Z. (comp.), 1982 [wyd. 2], The Katyn bibliography: books and phamphlets. Bibliografia katyńska: książki i broszury. London.

Jagodziński Z. (ed. and comp.), 1985, Bibliography of Books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. IV. Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r. Tom IV. London-Londyn.

Jagodziński Z. (ed. and comp.), 1997, Bibliography of Books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. VI. Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r. Tom VI. London-Londyn.

Jagodziński Z. (ed. and comp.), 2000, Bibliography of Books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. VII. Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r. Tom VII. London-Londyn.

Jagodziński Z. (ed. and comp.), 2001, Bibliography of Books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. VIII. Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r. Tom VIII. London-Londyn.

Jagodziński Z. i in. (opr. i red.), 2006, Bibliografia Polaków na Wschodzie (b. ZSRR). Bibliography of Poles in Russia (the former USSR). London.

Jagodziński Z., 1981, Bibliografia prac i pism gen. Mariana Kukiela. Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii. Londyn.

Jagodziński Z., 1995, Przedmowa w: Bibliography of Books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. V. Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r. Tom V. London-Londyn.

Jagodziński Z., Maresch E., 1991, Duch Narodu Polskiego. Katalog Wystawy Dwusetnej Rocznicy Konstytucji 3 Maja 1791. Londyn.

Klinga S., 1946, Emigracja walczy dalej. Londyn.

Lubomirska W., 1946, Karmazynowy reportaż. Londyn.

Mękarski S., 2003, Zapiski z Rothesay 1940–1942. Londyn-Piotrków Trybunalski.

Nowak J., 1970, The Joseph Conrad collection in the Polish Library in London: catalogue (Nos 1–399). London.

Paszkiewicz M. (comp.), 1972, Jacek Malczewski in Asia Minor and in Rozdoł. London.

Paszkiewicz M. (wstęp), 1972, Jacek Malczewski w Azji Mniejszej i Rozdole. Londyn.

Paszkiewicz M. (wstęp), 1977, Exhibition Catalogue the Polish Cartography (16th–17th Centuries) to Commemorate the Opening of the Polish Library new premises at the Polish Social and Cultural Centre 18th–21st May 1977. London.

Platt D., Sienkiewicz J. W., [2014], Wspólny wysiłek – wspólny sukces. 50 lat POSKu. Wystawa. Community Effort, Community Achievement. 50 years of POSK. Exhibition. Londyn-London.

Płazak W., 2003, 55 lat pracy w Fundacji i KOW Veritas w: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie. Niezamknięty rozdział. Toruń-Londyn 2003.

„Polska Walcząca” 1946, nr 8 s. 4; nr 48 s. 3; nr 50 s. 12 [ogłoszenia].

Szmidt J. (red.), 2003, Bibliography of Books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. IX. Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939 r. Tom IX. London-Londyn.

Szmidt J., 1998, Biblioteki Polskie we współczesnym Londynie. Warszawa.

The Polish Library – 1942–1979, 1979, London.

Wrede M. i in. (opr.), 1998, Przewodnik po zespołach rękopisów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie. Londyn.

Wydawnictwa Biblioteki Polskiej w Londynie, 1993, w: Biblioteka Polska w Londynie 1942-1992: sine litteris mors. Londyn.

Zabielska J. (comp.), 1953, Bibliography of Books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. I. London.

Zabielska J. (comp.), 1959, Bibliography of Books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. II. London.

Zabielska J., Danilewicz-Zielińska M., Choynacka H. (comp.), 1966, Bibliography of Books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. III. London.

Zaleski W., 1975, Dorobek gospodarczy odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1939). Londyn.

Zbyszewski K., 1947, Polacy w Anglii. Londyn.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism