Zagadka pierwszego w Europie przedruku "Ballady o Churchillu" Kazimierza Wierzyńskiego

Wacław Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2015.015

Abstrakt


Artykuł przypomina zapomniany, pierwszy w Europie przedruk "Ballady o Churchillu" Kazimierza Wierzyńskiego. Przedmiotem rozważań jest też jedyna, ale znacząca ingerencja redaktorska w tekst poematu, dokonana zapewne bez uprzednich uzgodnień z autorem. Autor omawia prawdopodobne przyczyny tej ingerencji, wraz z określeniem stopnia prawdopodobieństwa każdej z nich. Ukazano też genezę poematu Wierzyńskiego o Churchillu.

Słowa kluczowe


Kazimierz Wierzyński; pierwsza europejska edycja "Ballady o Churchillu"; Stanisław Mackiewicz (Cat); cenzura redaktorska; Winston Churchill w literaturze polskiej lat wojny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anders W., 1987, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946, Londyn.

Jeśman C., 1941, Klejnot srebrzystych mórz, Londyn, Biblioteczka Żołnierska nr 9.

Johnson P., 2012, Churchill. Biografia, przekład Tomasz Pichór, Warszawa.

Kryszak J., 1995, Literatura złej chwili dziejowej, Łódź.

Leitgeber W., 1972, W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939–1945. Od Coëtquidan do „Rubensa”, Londyn.

Mackiewicz (Cat) S., 1990, Lata nadziei. 17 września 1939 r. 5 lipca 1945 r., Warszawa.

Mackiewicz S., 1940, List otwarty do pana Prezesa Rady Ministrów, [Londyn 28 XI, ulotka].

Mackiewicz S., 1965, Europa in flagranti, Warszawa.

Raczyński E., 1997, W sojuszniczym Londynie, Londyn.

Roberts A., 2010, Wicher wojny. Nowa historia drugiej wojny światowej, przekład Grzegorz Woźniak i Władysław Jeżewski, Warszawa.

Supruniuk M. A., 2011, Zwyczaje życia codziennego na Wyspach Brytyjskich – instrukcja dla polskich żołnierzy z 1940 roku, „Archiwum Emigracji”, z. (1–2) 14–15.

Wierzyński K., [1959], Poezje zebrane, Londyn, Nowy Jork.

Wierzyński K., 1944, Ballada o Churchillu, w: S. Mackiewicz (Cat), Sosnkowski, maj 1944, Londyn.

Wierzyński K., 1991, Wybór poezji, wybór, oprac. tekstu, wstęp Krzysztof Dybciak, Wrocław.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism