Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego – elektroniczna edycja naukowa

Milena M. Śliwińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2014.010

Abstrakt


Powstająca edycja Dzieł literackich Zygmunta Krasińskiego poza papierową, tradycyjną wersją, będzie wzbogacona w wydanie cyfrowe, zawierające teksty romantyka, aparat krytyczny oraz pozostałe przygotowane materiały: słownik języka, fotografie czy odnośniki do tekstów w bibliotekach cyfrowych. Skąd potrzeba takiego rozwiązania? Otóż opracowując współcześnie kolejne wydania prac naukowych lub naukowej edycji krytycznej, należy mieć świadomość koegzystowania w naszej kulturze mediów elektronicznych i papierowych i naszego współdziałania z nimi. Stąd, aby wyjść naprzeciw przyszłemu czytelnikowi, zostanie stworzony portal zawierający teksty w nowym opracowaniu oraz dodatkowe narzędzia, będące dopełnieniem i kompleksowym przedstawieniem dzieł literackich Krasińskiego, dające możliwości wykorzystania nowej edycji. Jednak, aby takie wydanie powstało, trzeba połączyć, zaplanować i skoordynować wysiłki wielu osób oraz uporać się z wieloma problemami. Artykuł jedynie zasygnalizuje pewne kwestie, z którymi należy się zmierzyć, myśląc o elektronicznej edycji naukowej oraz przedstawia podstawowe założenia wydania.

Słowa kluczowe


cyfrowa edycja dzieł Zygmunta Krasińskiego; biblioteki cyfrowe; dygitalizowaniu tekstu; słownik języka Zygmunta Krasińskiego; media elektroniczne; humanistyka cyfrowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apuleius, 1912, Pro se de magia liber. (Apologia), Lipsiae, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0501%3Asection%3D1 (dostęp: 24.02.2014).

Bednarek-Michalska B. et al., 2009, Przewodnik po otwartej nauce, Warszawa, http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/65/przewodnik-po-otwartej-nauce.pdf?sequence=1 (dostęp: 15.03.2014).

Cancel R., 2013, Storytelling in Northern Zambia. Theory, Method, Practice and Other Necessary Fictions, Cambridge, http://www.openbookpublishers.com/reader/137 (dostęp: 20.03.2014).

Darnton R., 2009, The case for books, New York.

Darnton R., 2010, The Library. Three Jeremiads, „The New York Review of Books”, No. 20, Vol. 57, http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/dec/23/library-three-jeremiads/(dostęp: 15.03.2012).

http://e-krasinski.com/ (dostęp: 15.03.2014).

Jankowska B., O kulturze konwergencji słów kilka, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 1, http://www.ebib.info/2008/92/a.php?jaskowska (dostęp: 12.02.2014).

Lindgren E. L., 2008, Sensual Encounters. Monastic Women and Spirituality in Medieval Germany, Columbia, http://www.gutenberg-e.org/lindgren/index.html (dostęp: 23.02.2014).

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Instrukcja, http://www.bn.org.pl/download/document/1259577324.pdf (dostęp: 10.03.2014).

Pikul A., 2010, Typografia książki elektronicznej, Kraków, http://pl.scribd.com/doc/53240221/Typografia-ksi%C4%85%C5%BCki-elektronicznej (dostęp: 26.02.2014).

Pisarski M., 2013, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Kraków.

Price K. M., 2013, Electronic scholarly editions, w: A companion to digital literary studies, ed. R. Siemens, S. Schreibman, Oxford.

Schnebel U., 2014, Sztuka leniuchowania. O szczęściu nicnierobienia, przeł. V. Grotowicz, Warszawa.

Scribd, http://pl.scribd.com/ (dostęp: 24.02.2014).

The Willa Cather Archive, http://cather.unl.edu/ (dostęp: 20.03.2014).

The William Blake Archive, http://www.blakearchive.org/blake/ (dostęp: 20.03.2014).

Thompson M., 2013, Nie ma życia bez gazety, „Gazeta Wyborcza”, nr 245 z 19 października 2013 roku (Magazyn).

Whitman Archive, http://www.whitmanarchive.org/ (dostęp: 20.03.2014).

Wright American Fiction 1851–1875, http://www.letrs.indiana.edu/web/w/wright2/ (dostęp: 20.03.2014).
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism