Album Kaliskie Edwarda Staweckiego - nietypowy album malowniczy

Iwona Barańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2013.020

Abstrakt


Album Kaliskie Edwarda Staweckiego zostało opublikowane w 1858 roku w Warszawie. Autorem tekstów i pomysłodawcą tego wydawnictwa był Edward Stawecki – nauczyciel, urzędnik, historyk – amator, uczestnik powstania styczniowego, który zmarł w radomskim więzieniu. Rysunki wykonał Stanisław Barcikowski – nauczyciel kaliskiej Wyższej Szkoły Realnej, absolwent warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Litografie według tych rysunków wykonał Maksymilian Fajans, znany warszawski litograf – zostały one odbite w jego zakładzie litograficznym. Album było pierwszym historycznym opracowaniem dziejów miasta w tak obszernej publikacji. Autor połączył w nim konwencję naukowego opracowania historycznego i albumu malowniczego.  Wybrane ilustracje prezentują najważniejsze kaliskie budowle – zarówno zabytkowe, jak i te powstałe całkiem niedawno – oraz najcenniejsze kaliskie zabytki ruchome: obraz Rubensa, kielich Kazimierza Wielkiego czy nagrobek prymasa Karnkowskiego. Rysunki utrzymane są w charakterystycznym dla epoki stylu romantycznej, biedermeierowskiej, malowniczej ilustracji, w której celem nadrzędnym jest kreacja malowniczego widoku utrzymanego w sentymentalnej aurze, z podkreśleniem malarskich wartości kompozycji.

Słowa kluczowe


Album Kaliskie; Edward Stawecki; edycje ilustrowane; Stanisław Barcikowski; Kalisz; wiek XIX; biedermeier

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrysiak E., Stanisław Barcikowski, info.kalisz.pl/Biograf/Barcikow.htm (dostęp: 26.09.2010).

Banach A., 1959, Polska książka ilustrowana 1800–1900, Kraków.

Barańska I., 2002, Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego, Kalisz.

Bartnik R., 2000, Widoki Lublina w zbiorach graficznych Muzeum Lubelskiego, w: Ikonografia dawnego Lublina, pod red. Z. Nestorowicza, Lublin.

Chodyła Z., 2003–2004, Edward Stawecki, w: Polski słownik biograficzny, t. 42, Warszawa–Kraków.

Chodyła Z., 1981, Edward Stawecki, w: Wielkopolski słownik biograficzny, pod red. A.

Gąsiorowskiego, J. Topolskiego, Warszawa–Poznań.

Chodyński A., 1885, Kieszonkowa kroniczka historyczna miasta Kalisza, Kalisz.

Derwojed J., 1971, Barcikowski Stanisław, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających: malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1, pod red. J. Maurin-Białostockiej, Wrocław.

Dymkowska J., 1980, Stanisław Barcikowski. Zapomniane palety, „Południowa Wielkopolska”, nr 7.

Grajewski L., 1972, Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i początku XX wieku (do 1918 roku), Warszawa.

Kurzątkowski M., 2000, „Album Lubelskie” Adama Lerue jako źródło ikonograficzne, w: Ikonografia dawnego Lublina, pod red. Z. Nestorowicza, Lublin.

Librowski S., 1958, Stulecie „Album Kaliskiego”, „Ziemia Kaliska”, nr 2.

Polanowski E., 1980, Portrety kaliskie. Edward Stawecki, „Południowa Wielkopolska”, nr 6.

Raciborski J., 1912, Monografia Kalisza, cz. 1, Kalisz.

Rudniewska A., 1993, Świątynie polskie w drzeworytach warszawskich XIX wieku, Warszawa.

Ruszczyńska T., 1961, Materiały ikonograficzne do historii zabudowy Kalisza, w: Osiemnaście wieków Kalisza, t. 2, Poznań.

Stawecki E., 1858, Album Kaliskie, Warszawa.

Stefański K., 1935, Kalisz w latach 1848–1861, Kalisz.

Szaniawski J., 1873, Mapy topograficzno-archeologiczne, „Kaliszanin”, nr 64.

Tessaro-Kosimowa I., 1973, Historia litografii warszawskiej, Warszawa.

Wiercińska J., 1986, Sztuka i książka, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism