Lwowscy nakładcy poezji młodopolskiej (1889–1918)

Maria Konopka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2013.003

Abstrakt


Artykuł przybliża wkład lwowskich nakładców w realizację edycji tomików poetyckich przedstawicieli Młodej Polski – ich dorobku ilościowego, repertuaru, wreszcie poziomu realizacji edytorskiej i typograficznej. Największy wkład w upowszechnianiu młodopolskiej poezji miała Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego (54 pozycje). Adres tej placówki widniał na kartach tytułowych tomików m.in. Leopolda Staffa, Jana Kasprowicza, Kornela Makuszyńskiego, Józefa Ruffera. Poeci korzystali też z usług innych wydawców, m.in. Księgarni Hermana Altenberga (26 poz.), Towarzystwa Wydawniczego (19 poz.), Gubrynowicza i Schmidta (9 poz.). Swój udział w pojawieniu się na rynku tomików poezji mieli też sami autorzy, m.in. Stanisław Jasiński, Józef Kretz, Maryla Wolska. Cechą wyborów lwowskich nakładców było uwzględnianie w repertuarze przede wszystkim twórców lokalnych, w małym tylko stopniu sięgali po teksty autorów spoza Galicji.

Słowa kluczowe


Lwów; Galicja; Młoda Polska; edytorstwo; poezja młodopolska; Bernard Połoniecki; Księgarnia Polska; Leopold Staff; Jan Kasprowicz; Kornel Makuszyński; Józef Ruffer; Herman Altenberg; Towarzystwo Wydawnicze; Gubrynowicz i Schmidt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk D., 1992, Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kielce.

Bernacki L., 1911, Wstęp, w: J. Kasprowicz, Dzieła, t. 1, Lwów.

Dąbrowski T., 1913, Leopold Staff. Ekspozycja problematu, „Sztuka”, t. 3, z. 8.

Dunin J., 1982, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wieku, Łódź.

Fiszer L., 1959, Ze wspomnień starego księgarza, Warszawa.

Hutnikiewicz A., 1996, Młoda Polska, Warszawa.

Kasprowicz J., 1889, Poezje, Lwów (seria „Biblioteka Mrówki”; t. 257–259).

Kasprowicza J., 1902, Wybór poezji, Lwów.

Młoda Polska. Sztuka druku i ilustracji. Katalog wystawy, oprac. D. Bromowicz, M. Jaworska, wstęp M. Jaworska, P. Hordyński, Kraków 1994.

Połoniecki B., 1935, Ze wspomnień wydawcy, „Prosto z Mostu”, nr 41.

Romerowa K., 1928, Katalog wystawy dzieł Stanisława Dębickiego *14 grudnia 1866 † 14 sierpnia 1924. (Grafika książkowa, grafika użytkowa, plakat), w: Wystawa lwowskiej książki polskiej urządzona z okazji Zjazdu Bibliotekarzy i III Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie, maj–czerwiec 1928, Lwów.

Rydel L., 1912, Wstęp, w: A. Stodor, W walce o słońce, Lwów.

Sowiński J., 1982, Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław.

Tomaszewski R., 1974, Style i funkcje czarnej sztuki. 500 lat drukarstwa w Polsce, Warszawa.

Wiercińska J., 1986, Sztuka książki, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism