Reklamy w wydaniach polskich powieści popularnych o tematyce współczesnej drugiej połowy XIX wieku

Izabela Poniatowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2013.002

Abstrakt


Tematem artykułu są reklamy w polskich powieściach popularnych drugiej połowy XIX wieku. Ze względu na dużą liczbę materiału badawczego tekst dotyczy jedynie wybranych zagadnień, związanych z poruszoną problematyką. Zostaje postawiona teza, że to właśnie pojawienie się reklam w przestrzeni książki jest jednym z czynników, pozwalających zakwalifikować dany tekst jako tekst popularny. Typy reklam w danym tekście to także trop do rekonstrukcji wizerunku odbiorcy. Na wybranych przykładach pojawiające się w polskich powieściach popularnych reklamy są zanalizowane pod względem formalnym.

Słowa kluczowe


powieści popularne; XIX wiek; reklama; rynek wydawniczy; historia książki; tekst popularny; odbiorca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berent W., 1971, Próchno. Powieść, Kraków.

Brzozowski S., 1990, Współczesna powieść polska, w: idem, Eseje i studia o literaturze, t. 1, Wrocław.

Gawalewicz M., 1944, Z wrażeń felietonisty. Tysiąc kilometrów samochodem, Warszawa.

Ihnatowicz I., 1988, Społeczeństwo polskie 1864–1918, „Dzieje narodu i społeczeństwa polskiego”, t. 3, red. J. Buszko, A. Garlicki, Warszawa.

Iwasiów I., J. F. Kazimierski, 1993, Reklama jako pareneza, w: Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku, red. M. Kozłowska, E. Tierling, Szczecin.

Janiak-Jasińska A., 1998, Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa.

Legutko G., 2005, Sacrum w oczach rewolucjonisty. O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego, Kielce.

Łukasiewicz E., 1913, Reklama, Biblioteka „Polskiego Przeglądu Kupieckiego”, Warszawa.

Macierzyński W. Ł., 2004, Reklama handlowa w prasie Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Radom.

Z dziedziny kosmetyki, „Romans i Powieść. Tygodnik poświęcony literaturze nadobnej i wiadomościom literackim” z 7 stycznia 1911 roku.

Zalewska A., 1964, Reklama i propaganda książki, w: Z doświadczeń reklamy w Polsce, pod red. R. Windyżanka, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism