Edycje „Pamjatnoj Knižki Kališskoj Gubernii” jako przykład rosyjskiej produkcji wydawniczej w dawnym Królestwie Polskim

Ewa Andrysiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2013.0010

Abstrakt


„Pamjatnyje Knižki” to nazwa urzędowych prowincjonalnych wydawnictw informacyjnych, stanowiących formę przewodnika, drukowanych w osiemdziesięciu ośmiu guberniach i obwodach Cesarstwa Rosyjskiego, publikowanych przez władze lokalne. Zaczęły ukazywać się w początkach lat trzydziestych XIX wieku (a dokładnie w roku 1833) i wychodziły do roku 1917. Od połowy lat czterdziestych wydawnictwo było tłoczone w guberniach powstałych na obszarach dawnej Rzeczypospolitej. W guberni podolskiej „Pamjatnaja Knižka” wychodziła w latach 1859–1885?, w grodzieńskiej natomiast w latach 1860–1861, 1864–1915.

Słowa kluczowe


„Pamjatnyje Knižki”; Królestwo Polskie; Cesarstwo Rosyjskie; wiek XIX; rynek wydawniczy; wydawnictwa informacyjne; gubernie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balackaja N. M., A. I. Razdorskij, 2008, Pamjatnye knižki gubernij i oblastij Rossijskoj imperii (1833–1917). Svodnyj katalog-repertuar, Sankt Petersburg, s. 144–147: Kališskaja gubernija.

Chimiak Ł., 1999, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław.

Dybowski S. (red.), 1928, Katalog druków kaliskich 1603–1914 wyłożonych na wystawie p.t. „325 lat drukarstwa kaliskiego” od 26/VI do 15/VII 1928 r., Kalisz.

„Gazeta Kaliska” 1899, nr 108.

„Gazeta Kaliska” 1900, nr 139.

„Gazeta Kaliska” 1902, nr 155.

„Gazeta Kaliska” 1911, nr 96.

Ohryzko-Włodarska C., 1972, Materiały do dziejów Kaliskiego z lat 1867–1914 przechowywane w Archiwum Łódzkim, „Rocznik Kaliski”, t. 5.

„Pamjatnaja knižka. Material iz Vikipedii – svobodnoj encyklopedii”, http://ru.wikipedia.org.wiki (dostęp: 02.07. 2010).

„Pamiatnoj Knižki Keleckoj Gubernii”, http://sbc.wbp.kielce.pl.

„Pamjatnyje knižki gubernij i obłastej Rossijskoj imperii”, http://www.nlr.ru/pro/inv/mem_buks.htm (dostęp: 02.07.2010).

Sokołowska S. (red.), 2000, Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. 3, 1865–1918, vol. 1, Warszawa.

Walczak K., 1996, Biblioteki Kalisza i ich miejsce w życiu kulturalnym miasta 1793–1945, Kalisz.

Walczak K., 2005, Czasopisma kaliskie XIX i początków XX w. Studium bibliologiczne, Kalisz.

Walczak K., 2010, Rosyjskie i rosyjsko-polskie edycje druków tłoczonych w drukarniach Kalisza w latach 1867–1914. Studium bibliograficzne, w: Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznicę urodzin, red. G. Błaszczyk, P. Kraszewski, Poznań, s. 227–236.

Wydra I., 2004, „Pamjatnaja Knižka Ljublinskoj Gubernii” – charakterystyka pisma, w: Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin–Pszczela Wola, 6–7 listopada 2002 roku, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin.

Zbiory zdigitalizowane WiMBP w Łodzi: http://212.191.39.138/skany/index/php/dwnl/category/42-pamatnaa-knizka-petrokovskoj-gubernii-na...-god.html (dostęp 29.11.2010).
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism