Strategie wydawców warszawskich na przełomie XVIII i XIX wieku

Kazimierz Ossowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2013.001

Abstrakt


Utrata państwowości zbiegła się z odejściem drukarzy epoki stanisławowskiej. W 1796 roku zmarł Piotr Zawadzki, a w kolejnych latach dwaj najwybitniejsi: Piotr Dufour (1797) i Michał Gröll (1798). Ich następcy nie dorównywali im umiejętnościami, talentem ani rozmachem przedsięwzięć. Sytuacja ta nieco się zmieniła, gdy w 1802 roku Tadeusz Mostowski uruchomił własne wydawnictwo z myślą o publikacji „Wyboru Pisarzów Polskich”. Ambitne zamierzenie (także w sferze typograficznego poziomu edycji) zamiast spodziewanych zysków przynosiło straty. Bez powodzenia próbowano je minimalizować, wydając dwie inne serie („Wybór Powieści Moralnych i Romansów” i „Wybór Podróży Znakomitszych”) adresowane do szerszej publiczności.

Słowa kluczowe


warszawscy wydawcy; rynek wydawniczy; księgarstwo; Piotr Dufour; Michał Gröll; Tadeusz Mostowski; „Wybór Pisarzów Polskich”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Estreicher K., 1876, Bibliografia polska, t. 3, cz. 3 (og. zb. t. 14), Kraków.

Estreicher K., 1881, Bibliografia polska, t. 6, Kraków.

„Korespondent Narodowy i Zagraniczny” 1794, nr 98.

„Korespondent Narodowy i Zagraniczny” 1794, nr 99.

„Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1802, nr 103 (dodatek).

„Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1804, nr 22.

„Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1805, nr 25 (dodatek).

„Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1806, nr 25 (dodatek).

„Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1806, nr 5 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1794, nr 64 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1801, nr 16 (drugi dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1801, nr 99 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1802, nr 39 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1803, nr 10.

„Gazeta Warszawska” 1803, nr 17 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1803, nr 50 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1803, nr 83 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1803, nr 104 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1804, nr 11 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1804, nr 22 (drugi dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1804, nr 47.

„Gazeta Warszawska” 1804, nr 52 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1804, nr 65 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1804, nr 99 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1805, nr 6 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1805, nr 13 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1805, nr 90 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1806, nr 1 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1806, nr 21 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1806, nr 40 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1806, nr 67 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1806, nr 77 (dodatek).

„Gazeta Warszawska” 1812, nr 98 (dodatek).

Grodek A., 1963, Pieniądze papierowe podczas insurekcji 1794 roku, w: idem, Wybór pism, t. 2: Studia nad rozwojem kapitalizmu w Polsce, Warszawa.

Krasicki I., 1779, Bajki i przypowieści na cztery części podzielone, Warszawa.

Kurcjusz F., 1783, Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących, Warszawa.

List Tadeusza Mostowskiego do Adama Kazimierza Czartoryskiego z Tarchomina 8 listopada 1804 roku, Biblioteka Czartoryskich, Archiwum Domowe, rkps ew. XVII/591.

Michalski J., 1961, Dzieje wydania Słownika Lindego, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Ser. A: Historia Nauk Społecznych”, z. 4.

Niemcewicz J. U., 1957, Pamiętniki czasów moich, t. 2, Warszawa.

„Nowy Pamiętnik Warszawski” 1805, t. 20, s. 354–355.

Pawiński A., 1896, Michał Gröll: obrazek na tle epoki stanisławowskiej, Kraków.

Platt J., 1960, Tadeusz Mostowski jako wydawca. Z problemów „polskich Didotów”, „Ze Skarbca Kultury”, z. 1 (12).

Skarbek F., 1876, Pamiętniki, Poznań.

Smoleński W., 1976, Mieszczaństwo warszawskie w końcu XVIII w., wyd. 2, Warszawa.

Śniadecki J., 1804, Teoria jestestw organicznych, Warszawa.

Turkowski T., 1935, Materiały do dziejów literatury i oświaty z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, t. 1, Wilno.

„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1806, t. 5, s. 1–2 (nlb.).
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism