List Marii Beatrix Krasińskiej do Antoniego Edwarda Odyńca [Warszawa, kwiecień 1877] (przygotowała Monika Myszor-Ciecieląg)

Maria Beatrix Krasińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.028

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, zbiór „Korespondencja Władysława Bełzy”, sygn. 12421/II (BN Mf 33497).

Borkowska Aleksandra, w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 7: Romantyzm, oprac. I. Śliwińska, S. Stupkiewicz, Warszawa 1968.

Cichowski H., 1936, Borkowska z Chomętowskich Aleksandra, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków.

Kenarowa H., J. Pietrzak, 1986, Raczyńska z Potockich, 1. v. Krasińska, Róża (1849–1937), w: Polski słownik biograficzny, t. 29, Kraków, s. 621–622.

Korespondencja do Antoniego Edwarda Odyńca w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie, „Kronika Zamkowa” 2011, nr 1–2/61–62, s. 209–225.

Krasińska E., 1996, List do Katarzyny Potockiej, [Mentona], 5 marca 1870 roku, w: Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, t. 4: Lipiec 1835–maj 1876, przekład U. Sudolska, z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa.

Krasińska E., 1996, List do Katarzyny Potockiej, Aix, 25 listopada 1864 roku, w: Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, t. 4: Lipiec 1835–maj 1876, przekład U. Sudolska, z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa.

Krasińska E., 1996, List do Zofii Potockiej, [Warszawa], 18 lutego 1876 roku, w: Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, t. 4: Lipiec 1835–maj 1876, przekład U. Sudolska, z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa.

Krasińska E., 1996, List do Zofii Potockiej, Paryż, 25 maja 1865 roku, w: Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, t. 4: Lipiec 1835–maj 1876, przekład U. Sudolska, z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa.

Krasińska E.,1996, List do Zofii Potockiej, [Warszawa], 18 kwietnia 1876 roku, w: Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, t. 4: Lipiec 1835–maj 1876, przekład U. Sudolska, z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa.

Krasińska E., 1996, Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, t. 4: Lipiec 1835–maj 1876, przekład U. Sudolska, z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Zygmunt (1812–1859), w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 8: Romantyzm, oprac. I. Śliwińska, S. Stupkiewicz, Warszawa 1969.

List Marii Beatrix Krasińskiej do Antoniego Edwarda Odyńca, brak miejsca i daty, Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie, Korespondencja Antoniego Edwarda Odyńca i Aleksandry Borkowskiej, sygn. D III/2/52.

Loth R. (red.), 2001, Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 2, Warszawa.

Loth R. (red.), 2002, Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 3, Warszawa.

Lutyńska K., 1956, Ideologia czasopism rodzinnych Królestwa Polskiego w latach 1860–1880, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”.

Łojek J., J. Myśliński, W. Władyka, 1989, Dzieje prasy polskiej, Warszawa.

Mazurkiewicz J., 1937, Stanisław Chomętowski (1838–1881), w: Polski słownik biograficzny, t. 3, Kraków.

Odyniec Antoni Edward (1804–1885), w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 8: Romantyzm, oprac. I. Śliwińska, S. Stupkiewicz, Warszawa 1969, s. 517–528.

Pietrzak J., 1986, Raczyński Edward Aleksander (1847–1926), w: Polski słownik biograficzny, t. 29, Kraków.

Raczyńska M., 1885, Listy Marii Raczyńskiej do Anieli Trypplin, „Świt”, nr 53–70.

Raczyński E., 1969, Pani Róża, Londyn.

Roszkowski W., 1986, Raczyński Karol Roger (1878–1946), w: Polski słownik biograficzny, t. 29, Kraków.

Skręt R., 1978, Odyniec Antoni Edward, w: Polski słownik biograficzny, t. 23, Kraków, s. 571–576.

Śp. Marya hrabina Raczyńska, „Gazeta Warszawska” 1884, nr 195, s. 2 (nekrolog).

Zielińska T., 1997, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism