Gwiazda Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstu (opracowanie tekstologiczne Agnieszka Markuszewska, z języka francuskiego przełożyła Joanna Pietrzak-Thébault)

Zygmunt Krasiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.027

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barzykowski S., 1884, Historia powstania listopadowego, t. 3, Poznań.

Byron G. G., 1961, Wiek brązu, w: idem, Wiersze i poematy, wybrał i opracował J. Żuławski, Warszawa.

Correspondance de Sigismond Krasinski et de Henry Reeve, t. 2, oprac. i przedmowa J. Kallenbach, Paris 1902.

Epistolarna świadomość Krasińskiego (listy do Henryka Reeve’a), w: Krasińskiego światy zapomniane, red. M. Strzyżewski, A. Markuszewska, Toruń 2013.

Kallenbach J., 1902, Nieznane utwory francuskie Zygmunta Krasińskiego (na podstawie autografów), „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 44–51; z. 3, s. 412–420.

Kallenbach J., 1904, Zygmunt Krasiński. Życie i twórczość lat młodych (1812–1838), t. 1, Lwów.

Krasiński Z., 1973, Dzieła literackie, t. 3, oprac. P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1831, Gwiazda, „Bibliothèque Universelle”, t. 48.

Krasiński Z., 1834, Gwiazda, „Le Polonais. Journal des Intérêts de la Pologne”.

Krasiński Z., 1831, Le coucher de soleil sur le Mont Blanc. Extrait du journal d’un voyageur, „Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts”, t. 48, s. 99–102.

Krasiński Z., 1830, Le Légions polonaises, „Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts”, t. 44, s. 305–311.

Krasiński Z., 1830, Lettre sur l’état actuel de la littérature polonaise, addressée à M. de Bonstetten, „Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts”, t. 43, s. 135–158.

Krasiński Z., 1980, Listy do Henryka Reeve, t. 1, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, opracował, wstępem, kroniką i notami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1971, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1963, Listy do ojca, oprac. i wstępem poprzedził S. Pigoń, Warszawa.

Krasiński Z., 1904, Pisma Zygmunta Krasińskiego, za zezwoleniem rodziny poety wydał T. Pini, wydanie krytyczne zupełne ze słowem wstępnym J. Kallenbacha, t. 6: Utwory francuskie 1830–1847, Lwów.

Krasiński Z., 1912, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 8: Utwory francuskie (1830–1832), cz. 1: Oryginały, Kraków–Warszawa.

Markuszewska A., 2012, Listy Zygmunta Krasińskiego do Henryka Reeve’a – problemy tekstologiczne, „Sztuka Edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie”, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, red. M. Strzyżewski, s. 47–54.

Pietrzak-Thébault J., 2012, Francuskojęzyczna twórczość Krasińskiego – czy, komu, po co potrzebna? Rozpoznanie, w: Wokół Krasińskiego, red. M. Sokalska, Kraków.

Pini T., 1902, Z pracowni poety, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 279–293.

Sokolnicki M., 1914, Skrzynecki, Poznań.

Szargot M., 2000, Ziemia rozdziału – niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego, Katowice.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism