Bolesława Leśmiana „Poezje zebrane”. Rec.: B. Leśmian, Dzieła wszystkie, t. 1: Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010

Marta Ławrynkowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.015

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jakitowicz M., 1995, Wstęp, w: B. Leśmian, Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, Toruń.

Leśmian B., 2010, Dzieła wszystkie, t. 1: Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa.

Madyda A., 2010 Do wydania drugiego, w: B. Leśmian, Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa.

Trznadel J., 2010, Nota do przypisów, w: B. Leśmian, Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa.

Trznadel J., 2010, Uwagi do „Poezji rozproszonych”, w: B. Leśmian, Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa.

Trznadel J., 1965, Zasady wydania, w: B. Leśmian, Poezje, oprac. J. Trznadel, Warszawa.

Trznadel J., 2010, Zasady wydania, w: B. Leśmian, Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism