Gwarili na Bukowinie… Rec.: Z. Seul, Gwarili na Bukowinie. Baśnie, legendy i historie prawdziwe, zebrała i spisała J. Gorzelana, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, seria: „Źródła”, Gorzów Wielkopolski 2009

Dorota Kulczycka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.013

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Seul Z., 2009, Gwarili na Bukowinie. Baśnie, legendy i historie prawdziwe, zebrała i spisała J. Gorzelana, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, seria: „Źródła”, Gorzów Wielkopolski.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism