Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) pod redakcją Józefa Ignacego Kraszewskiego

Alicja Kloska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.008

Abstrakt


Artykuł ukazuje wybrane zagadnienia dotyczące kształtu edytorskiego trzytomowego ilustrowanego wydania dzieł Williama Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Egberta Koźmiana, Józefa Paszkowskiego i Leona Ulricha, które ukazało się w Warszawie nakładem Spółki Wydawniczej Księgarzy. Uwagę poświęcono w głównej mierze zasadom przyjętym przy organizacji tekstów wchodzących w skład wydania. Zostały poruszone między innymi kwestie dotyczące stosowania różnych wersji tytułów tych samych sztuk, użycia kursywy, fonetycznego zapisu angielskich nazw własnych, konsekwencji lub jej braku przy przestrzeganiu przyjętych reguł. Istotne miejsce zajmują również opis i analiza sporządzonych przez Józefa Ignacego Kraszewskiego przedmów i objaśnień.

Słowa kluczowe


Józef Ignacy Kraszewski; dzieła dramatyczne Williama Szekspira; Stanisław Egbert Koźmian; Józef Paszkowski; Leon Ulrich; przekłady literackie; dziewiętnastowieczne przedmowy i objaśnienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barańczak S., 2004, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, Kraków.

Budrewicz-Beratan A., 2009, Stanisław Egbert Koźmian. Tłumacz Szekspira, Kraków.

Dunin J., 1982, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wieku, Łódź.

Helsztyński S., 1964, Moje szekspiriana, Warszawa.

Helsztyński S., 1947, Wizerunek Williama Szekspira, Warszawa.

Kraszewski J. I., 1877, Dwaj panowie z Werony, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 3: Komedie, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa.

Kraszewski J. I., 1877, Figle kobiet (Wesołe kumoszki windsorskie), w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 3: Komedie, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa.

Kraszewski J. I., 1875, Król Henryk V, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 1: Dramata, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa.

Kraszewski J. I., 1875, Król Lear (Lir), w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 2: Tragedie, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa.

Kraszewski J. I., 1875, Otello, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 2: Tragedie, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa.

Kraszewski J. I., 1875 Troilus i Kressyda, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 2: Tragedie, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa.

Kraszewski J. I., 1875, Tymon Ateńczyk, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 2: Tragedie, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa.

Kraszewski J. I., 1875, William Shakespeare (Szekspir), w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 1: Dramata, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa.

Mlekicka M., 1987, Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa.

Shakespeare W., Król Henryk IV, cz. 2, przeł. L. Ulrich, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 1: Dramata, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa 1875.

Shakespeare W., Król Jan (King John), przeł. S. Koźmian, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 1: Dramata, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa 1875.

Shakespeare W., Król Lir, przeł. J. Paszkowski, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 2: Tragedie, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa 1875.

Shakespeare W., Król Ryszard III, przeł. J. Paszkowski, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 1: Dramata, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa 1875.

Shakespeare W., Otello, przeł. J. Paszkowski, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 2: Tragedie, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa 1875.

Shakespeare W., Romeo i Julia, przeł. J. Paszkowski, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 2: Tragedie, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa 1875.

Shakespeare W., Ugłaskanie Sekutnicy, przeł. J. Paszkowski, w: Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), t. 3: Komedie, przeł. S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, red. J. I. Kraszewski, Warszawa 1877.

Sadkowski W., 2002, Odpowiednie dać rzeczy słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce, Warszawa.

Sito J. S., 1971, Szekspir na dzisiaj, Warszawa.

Tarnawski W., 1914, O polskich przekładach dramatów Szekspira, Kraków.

Trepiński A., 1986, Kraszewski, Warszawa.

Zięba P., 2010, Z dziejów polskiej konwencji wydawniczej. Edytorskie koncepcje i praktyka wydawnicza Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków.

Żmichowska N. (red.), 1876–1877, Dziełach Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, t. 1–12, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism