Pasja czy misja? O wydawniczych przedsięwzięciach Adama Pługa

Joanna Lekan-Mrzewka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.002

Abstrakt


Artykuł przybliża sylwetkę Adama Pługa, zapomnianego dziś redaktora najpopularniejszych w drugiej połowie XIX wieku czasopism: „Kłosów”, „Kuriera Warszawskiego” i „Wędrowca”. Oglądowi w szczególny sposób została poddana jego działalność wydawnicza. Na podstawie analizy poszczególnych przedsięwzięć edytorskich (Notatki z podróży do Paryża i Londynu Antoniego Edwarda Odyńca, Treny A. E. Odyńca na zgon córki Antoninki i wnuczki Zosi, Wybór poezji Władysława Syrokomli) podejmowanych w latach 1886–1890 można wnioskować, że były one owocem stałej troski Pługa o zabezpieczenie piśmienniczych pamiątek narodowych, wyrazem żywej pamięci o zgasłych przyjaciołach bądź też sposobem na zabezpieczenie materialnych potrzeb osieroconych rodzin „braci po piórze”. Jako redaktor-edytor zdawał sobie sprawę ze spoczywającej na nim odpowiedzialności społecznej, toteż w szczególny sposób zaangażował się w popularyzację spuścizny po ważnych dla polskiej tożsamości kulturalno-narodowej postaciach – rzecz niemałej wagi – w warunkach niewoli.

Słowa kluczowe


Adam Pług; Kłosy; Kurier Warszawski; Wędrowiec; dziewiętnastowieczne edytorstwo; piśmiennicze pamiątki narodowe; popularyzacja kultury narodowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Danilewicz-Zielińska M. (red.), 1989, Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, t. 1, Warszawa.

Dębicki Z., 1923, Pamięci Adama Pługa. 100-lecie urodzin, 20-lecie zgonu, „Kurier Warszawski”, nr 304.

Dubiecki M., 1882, Wierszyk albumowy Adama Mickiewicza, „Kłosy”, nr 884, s. 385–386.

Fornalczyk F., 1979, Hardy lirnik wioskowy. Studium o Kondratowiczu-Syrokomli, Poznań.

Goliński Z., 1991, Edytorstwo, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław.

Jubileusz Adama Pługa, „Gazeta Polska” 1887, nr 250.

Kondratowicz L. [W. Syrokomla], 1890, Do A.P., w: idem, Wybór poezji, t. 4, wydanie nowe na rzecz wdowy i sierot autora, t. 1, Warszawa, s. 131.

Kondratowicz L. [W. Syrokomla], 1872, Poezje, wydanie zupełne na rzecz wdowy i sierot autora, t. 1–10, Warszawa.

List Adama Pługa do Józefa Ignacego Kraszewskiego z 15 stycznia 1885 roku, Biblioteka Jagiellońska, sygn. 6525 IV.

Malinowska E., 1992, Stosunek do tradycji literackiej. Recepcja romantyzmu, w: eadem, Problematyka literacka „Kłosów”, Katowice, s. 74–89.

Odyniec A. E., 1867–1878, Listy z podróży, „Kronika Rodzinna”.

Odyniec A. E., 1875, Listy z podróży, t. 1–2, Warszawa.

Odyniec A. E., 1876, Listy z podróży, t. 3, Warszawa.

Odyniec A. E., 1878, Listy z podróży, t. 4, Warszawa.

Odyniec A. E., 1889, Notatki z podróży do Paryża i Londynu, „Kłosy”, nr 1246, 1247, 1260–1264.

Odyniec A. E., 1886, Treny Antoniego Edwarda Odyńca na cześć córki Antoninki i wnuczki Zosi, Kraków.

Odyniec A. E., 1884, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, „Kłosy”, nr 995, 997, 999, 1002, 1004.

Pług A., 1885, Antoni Edward Odyniec, „Kłosy”, nr 1022–1062.

Pług A., 1889, Dzienniczek podróży Antoniego Edwarda Odyńca, „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, t. 3.

Pług A., 1886, Objaśnienie, w: Treny Antoniego Edwarda Odyńca na cześć córki Antoninki i wnuczki Zosi, Kraków.

Pług A., 1862. Władysław Syrokomla. Wspomnienie pośmiertne, „Biblioteka Warszawska”, t. 4, s. 469–498.

Pług A., 1889, Wstęp, w: A. E. Odyniec, Notatki z podróży do Paryża i Londynu, „Kłosy”, nr 1246.

Pług A., W. Korotyński, 1890, Przedmowa do niniejszego wydania, w: L. Kondratowicz [W. Syrokomla], Wybór poezji, wydanie nowe na rzecz wdowy i sierot autora, t. 1, Warszawa.

Rękopisy 39 listów Adama Pługa do Teofila Lenartowicza, Biblioteka PAN w Krakowie, sygn. 2028.

Śliwińska I., S. Stupkiewicz (red.), 1972, Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 9, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism