Ignacy Krasicki – z perspektywy kalendarza. Rec.: Z. Goliński, Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego, t. 1–2 do druku przygotowała i wstępem opatrzyła M. Górska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011

Teresa Winek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.011

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Goliński Z., 2011, Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego, t. 1–2, do druku przygotowała i wstępem opatrzyła M. Górska, Poznań.

Goliński Z., 1966, Nad tekstami Krasickiego. Studia, Wrocław.

Goliński Z., M. Klimowicz, R. Wołoszyński (red.), 1958, Od Redakcji, w: Korespondencja Ignacego Krasickiego 1743–1801: z papierów Ludwika Bernackiego, t. 1, Wrocław.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism