Editore – traditore? Modernizacja pisowni wobec architektoniki słowa wypowiedzi artystycznej

Magdalena Saganiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.002

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachtin M., 1997, W stronę filozofii czynu, przeł. B. Żyłko, Gdańsk.

Górski K., 1975, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa.

Krasiński Z., 1931, Dzieła, red. L. Płoszewski, Warszawa.

Krasiński Z., 1973, Dzieła literackie, red. P. Hertz, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism