Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2010) Opus postumum [Zbiór XII, karty I–V]. (Przełożył Tomasz Kupś) Details   PDF (Polish)
Immanuel Kant
 
Vol 1, No 1 (2010) Ogólne scholium [do Matematycznych zasad filozofii naturalnej] (Przełożył Adam Grzeliński) Details   PDF (Polish)
Isaac Newton
 
Vol 1, No 1 (2010) Kryzys sztuki [fragmenty]. Przełożyła Miłka Malzahn Details   PDF (Polish)
Mikołaj Bierdiajew
 
Vol 1, No 1 (2010) Filozofja egzystencjalna Details   PDF (Polish)
Ks. Franciszek Sawicki
 
Vol 1, No 1 (2010) Filozofia Franciszka Sawickiego Details   PDF (Polish)
Mirosław Mróz
 
Vol 1, No 1 (2010) Reinhard Brandt Immanuel Kant Was bleibt? Felix. Meiner Verlag, Hamburg 2010 Details   PDF (Polish)
Marek Jankowski
 
Vol 1, No 1 (2010) Kinga Kaśkiewicz Wpływ francuskich estetyków naturalistycznych osiemnastego wieku na klasyczną estetykę niemiecką, Toruń 2010 Details   PDF (Polish)
Milena Marciniak
 
Vol 1, No 1 (2010) Adam Grzeliński Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya, Toruń 2010 Details   PDF (Polish)
Dawid Kolasa
 
Vol 2, No 2 (2011) Opus postumum [Zbiór XII, karty V-VII] (przełożył Tomasz Kupś) Details   PDF (Polish)
Immanuel Kant
 
Vol 2, No 2 (2011) Polityczna i prywatna moralność (przełożyła Barbara Grabowska) Details   PDF (Polish)
Ks. Franciszek Sawicki
 
Vol 2, No 2 (2011) Rembrandt i Spinoza. Rozważania o dziejach stylu – odnośnie do problemu baroku (przełożyła Jolanta Żelazna) Details   PDF (Polish)
Carl Gebhardt
 
Vol 2, No 2 (2011) Rady przyjacielskie młodemu czcicielowi nauk i filozofii, pragnącemu znaleźć pewniejsza drogę do prawdziwego i wyższego oświecenia (opracował Tomasz Kupś) Details   PDF (Polish)
Józef Kalasanty Szaniawski
 
Vol 2, No 2 (2011) Anna Iwona Wójcik Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego, Kraków 2010 Details   PDF (Polish)
Mirosław Żelazny
 
Vol 2, No 2 (2011) Ks. Krzysztof Śnieżyński Czy potrzebne są dowody na istnienie Boga, Kraków 2010 Details   PDF (Polish)
Tomasz Kupś
 
Vol 2, No 2 (2011) Stanley Devine Na każdy temat z Marią Szyszkowską, Warszawa 2011 Details   PDF (Polish)
Marta Agata Chojnacka
 
Vol 3, No 3 (2012) Manuela Gretkowska, Trans, Warszawa 2011 Details   PDF (Polish)
Mirosław Żelazny
 
Vol 3, No 3 (2012) Małgorzata Łukasiewicz, Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna, Biblioteka „Więzi”, t. 261, Warszawa 2011 Details   PDF (Polish)
Dariusz Pakalski
 
Vol 3, No 3 (2012) Karl Jaspers, Myślenie zaangażowane, Kraków 2011 Details   PDF (Polish)
Dawid Kolasa
 
Vol 3, No 3 (2012) Grzegorz Kozyra, Duch Słowiański. Esej o zniewoleniu, Warszawa 2009 Details   PDF (Polish)
Miłka Malzahn
 
Vol 3, No 3 (2012) Johann Gottlieb Fichte, Kilka wykładów o powołaniu uczonego, tłum., wstęp i oprac. Tomasz Kupś Details   PDF (Polish)
Krzysztof Wawrzonkowski
 
Vol 4, No 1 (2013) Mirosław Żelazny, Filozofia i psychologia egzystencjalna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 564 Details   PDF (Polish)
Dariusz Pakalski
 
Vol 4, No 1 (2013) Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Marcin T. Zdrenka, Sześć cnót mniejszych Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 235 Details   PDF (Polish)
Marta Agata Chojnacka
 
Vol 4, No 1 (2013) Antoni Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011, ss. 583 Details   PDF (Polish)
Mirosław Żelazny
 
Vol 4, No 2 (2013) Opus postumum (przełożył Mirosław Żelazny) Details   PDF (Polish)
Immanuel Kant
 
Vol 4, No 2 (2013) Przyczynek do kwestii pierwszego ludzkiego społeczeństwa według nici przewodniej Mojżeszowego dokumentu (przełożył Tomasz Kupś) Details   PDF (Polish)
Fryderyk Schiller
 
Vol 4, No 2 (2013) Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe [część IV] (opracowała Marta Agata Chojnacka) Details   PDF (Polish)
Jan Kanty Kalist Chodani
 
Vol 4, No 2 (2013) Dumania w czasie przechadzek samotnych (opracował Tomasz Kupś) Details   PDF (Polish)
Józef Bychowiec
 
Vol 4, No 2 (2013) Steven Lukes, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 256 Details   PDF (Polish)
Tomasz Markiewka
 
Vol 4, No 2 (2013) Andrzej Lisak, Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem. Od teorii poznania do ontologii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012, ss. 449 Details   PDF (Polish)
Dariusz Pakalski
 
Vol 4, No 3 (2013) Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt) Details   PDF (Polish)
Alina Godardt
 
1 - 30 of 444 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism