Author Details

Rzewuski, Paweł, Poland

  • Vol 7, No 3 (2016) - PAPERS
    Phenomenological Understanding of Subjectivity and the Crisis of Humanity
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 7, No 4 (2016) - ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY
    Sarmaci, niewolnicy Maryi (wprowadzenie do tekstu Jana Chomentowskiego Pętko Panny Maryjej albo sposób oddawania się Błogosławionej Pannie Marii za sługę i niewolnika) / Sarmatians, the Slaves of Maria...
    Details  PDF (Polish)


Partnerzy platformy czasopism