Vol 4, No 1 (2013)

Table of Contents

TRANSLATIONS

Opus postumum (transl. Mirosław Żelazny)
Immanuel Kant
9-34

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe [A Glimpse on the Distinguished Principles of Morals Since Aristotle to Kant] (edited by Marta Agata Chojnacka)
Jan Kanty Kalist Chodani
35-52

ARTICLES

Reinhard Brandt
53-68
Ludmila Kryshtop
69-84
Dorota Leszczyna, Radosław Kuliniak
85-92
Roman Specht
93-106
Dariusz Pakalski
107-120
Milena Marciniak
121-130
Krzysztof Wawrzonkowski
131-152
Dariusz Pakalski
153-162
Rafał Michalski
163-186

REVIEWS

Mirosław Żelazny, Filozofia i psychologia egzystencjalna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 564
Dariusz Pakalski
187-190
Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Marcin T. Zdrenka, Sześć cnót mniejszych Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 235
Marta Agata Chojnacka
191-192
Antoni Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011, ss. 583
Mirosław Żelazny
193-197


Partnerzy platformy czasopism