Vol 5, No 1 (2014)

Table of Contents

TRANSLATIONS

O pieniądzu (przełożył Adam Grzeliński)
David Hume
9-20
Opus postumum. Zbiór IV, luźna karta 25, strona 1 (przełożył Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
21-32

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe
Jan Kanty Kalist Chodani
35-42

PAPERS

Karol Michalski
45-58
Mirosław Żelazny
59-67
Łukasz Pomiankiewicz
69-93
Michał Rogalski
95-109
Konrad Szocik
111-123
Tomasz Kupś
125-140
Aleksandra Kondrat

REVIEWS

Dominique Janicaud, La phénoménologie dans tous ses états. Le tournant théologique de la phénoménologie française suivi de La phénoménologie éclatée, Gallimard, Paris 2009, ss. 330
Marta Agata Chojnacka
159-162
Czesława Piecuch (red.), Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 234
Dawid Kolasa
163-173
Wacław Niżyński, Dziennik, Warszawa 2011, wyd. Axis Mundi, Biblioteka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, ss. 239
Paulina Prus
175-181
"Die Geschichte des philosophischen Begriffs der Wahrheit", Herausgegeben von Markus Enders und Jan Schaif, Walter de Gruyter, Berlin–New York 2006, ss. 404
Karol Michalski
183-187


Partnerzy platformy czasopism