Vol 8, No 2 (2017)

Table of Contents

TRANSLATIONS

Respiratione usus [The Function of Breathing] (translated and edited by Tomasz Gliński)
John Locke
9-16
De arte medica [On Medical Art] (translated and edited by Adam Grzeliński)
John Locke
17-23
The Melancholy and Polemics (translated and edited by Lech Zieliński and Natalia Chodorowska)
Panajotis Kondylis
25-43
Dmitry Leontiev, Irina Borisowna Hanina
45-62

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

Śmierć i Odrodzenie. Rzecz ułożona przez Hieronima L. wydana przez Józefa Przecławskiego [Death and Revival. The Paper Written by Hieronim L. and Published by Józef Przecławski] (edited by Roman Specht)
Józef W. Bychowiec
66-94

PAPERS

Andrzej Lorenz
97-118
Piotr Łaciak
121-138
Agnieszka Wesołowska
141-155
Karol Michalski
157-171
Magdalena Mickielewicz
173-189
Adam Grzeliński
191-202

REVIEWS

Mind: A Journey to the Heart of Being Human, W. W. Norton & Company, New York-London, 2017, ss. 400 (reviewed by Wojciech Sak)
Wojciech Sak
205-208
Steen Eiler Rasmussen, Odczuwanie architektury, przeł. B. Gadomska, Kraków 20015 r., ss. 265 (reviewed by Jakub Maciejewski)
Jakub Maciejewski
211-216
Małgorzata Opoczyńska, Genealogie psychoterapii. Fragmenty dyskursu egzystencjalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 361 (reviewed by Aleksandra Kondrat)
Aleksandra Kondrat
217-223
Dorota Leszczyna, Hegel w Hiszpanii. Od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2017, ss. 582 (reviewed by Kinga Kaśkiewicz)
Kinga Kaśkiewicz
225-230


Partnerzy platformy czasopism