Stanisław Lisiecki and Platonic Concept of “the Transmigration of Souls”

Adrian Habura

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2021.004

Abstract


Stanisław Lisieckiʼs is an almost completely forgotten Plato researcher. He published Nauka Platona o prabycie duszy [Plato’s Doctrine on the Pre-Existence of the soul] in 1927. Lisiecki in this book presented his interpretation and assessment of Plato’s theory of reincarnation. This book is the main source of the article, which allows to juxtapose Lisiecki’s position with the those of then Polish reincarnation researchers, that is, Wincenty Lutosławski and Paweł Siwek. In his texts on reincarnation (1935, 1937), Siwek clearly referred to Lutosławskiʼs Nieśmiertelność duszy [Immortality of the Soul] (1925), but he completely ignored Lisieckiʼs work. The aim of the article is to present Lisieckiʼs interpretation and assessment of Plato’s concept of metempsychosis, and then place his work against the background of contrary results of Lutosławski and Siwek. Lisieckiʼs reflection on Plato, and especially on his theory of reincarnation, proves that Lisiecki was an unfairly forgotten scholar, who had an enviable abilities of a historian of philosophy, due to he had knowledge and abilities, as well as diligence that predestined to take a place in Polish historiography and reception of Greek philosophy.


Keywords


Stanisław Lisiecki; Wincenty Lutosławski; Paweł Siwek; Plato; metempsychosis; reincarnation; reception of Plato; Polish philosophy

Full Text:

PDF (Polish)

References


Darowski Roman. 1979. „Ks. Paweł Siwek SJ: koleje życia i spuścizna pisarska”. Collectanea Theologica, 1: 169–179

Lisiecki Stanisław. 1927. Nauka Platona o prabycie duszy. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.

Lisiecki Stanisław. 1927. Układ oraz zagadnienia w Platona Fedonie. Warszawa: odbitka z czasopisma Droga.

Lutosławski Wincenty. 1994. Jeden łatwy żywot. XXX: Fundacja im. Wincentego Lutosławskiego.

Lutosławski Wincenty. 2004. Metafizyka. Drozdowo: Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Lutosławski Wincenty. 1925. Nieśmiertelność duszy: zarys metafizyki polskiej. Warszawa: Arct.

Mróz Tomasz. 2004 „»Metafizyka« Wincentego Lutosławskiego”. W: Wincenty Lutosławski, Metafizyka. VII–XXXI. Drozdowo: Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Mróz Tomasz. 2012. Platon w Polsce 1800–1950. Typy–autorzy–problemy. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Mróz Tomasz. 2008. Wincenty Lutosławski 1863–1954. Jestem obywatelem utopii. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Mróz Tomasz. 2013. „Zapomniany historyk filozofii starożytnej: Stanisław Lisiecki (1872–1960)”. Rocznik Historii Filozofii Polskiej 6: 157–177.

Nowik Andrzej. 2014. „Metoda uprawiania historii filozofii w ujęciu ks. Pawła Siwka”. W: Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, red. Maciej Woźniczka, 561–569. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Platon. 1928. Rzeczpospolita, przeł. Stanisław Lisiecki. Kraków: Bibljoteka Przekładów z Literatury Starożytnej nr 6.

Podsiad Antoni. 2000. Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Powszechna encyklopedia filozofii. 2006. Red. Andrzej Maryniarczyk. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Powszechna encyklopedia filozofii. 2007. Red. A. Maryniarczyk. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Siwek Paweł. 1935. Reinkarnacja dusz w świetle filozofii moralnej. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.

Siwek Paweł. 1937. Wędrówka dusz. Reinkarnacyjne utopje. Warszawa: Wydawnictwo Księży Jezuitów.

Słownik grecko-polski. 1962. Red. Zofia Abramowiczówna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Słownik wyrazów obcych. 2001. Red. Irena Kamińska-Szmaj. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Słownik wyrazów obcych PWN. 1995. Red. Elżbieta Sobol, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaborowski Robert. 2004. „Wincenty Lutosławski – człowiek i dzieło”. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1: 65–81.


Partnerzy platformy czasopism