Spinoza’s Connections with Descartes’s Philosophy. The Issue of Human Thinking

Emilia Zawadzka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2019.011

Abstract


The article makes an attempt to compare two perspectives: a perspective which can be found in Descartes’s Meditations and another  which can be observed in Spinoza’s Ethics. There is no doubt as to the influence Descartes had on Spinoza’s philosophy, yet they had different goals. The concept of human thinking proposed by the author of the Ethics was entirely different from the idea of mind offered by Descartes. For Spinoza, thinking is not attributed exclusively to a human being. It is a universal quality which relates to the whole of nature. It has nothing to do with  distinct state of being human. But the conception developed by Spinoza is one of the most important propositions pointing to the outstanding role of human nature.

Keywords


Spinoza; Decsartes; mind; freedom; substance

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ganowicz-Bączyk Anita. 2011. „Wpływ nowożytnego antropocentryzmu na relację człowieka do przyrody. Część pierwsza”. Studia Ecologiae et Bioethicae 9: 9-27.

Gut Przemysław. 2011. Spinoza o naturze ludzkiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Husserl Edmund. 2009. „Medytacje Kartezjusza jako wzór filozoficznej autorefleksji”. W: Medytacje kartezjańskie, przeł. Andrzej Wajs. 1-10. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Kartezjusz. 2010. Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. Maria i Kazimierz Ajdukiewiczowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kołakowski Leszek. 2012. „Tradycja racjonalizmu i jej przezwyciężenie”. W: Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy, 69-89. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalski Krzysztof. 1985. „Husserl i Kartezjusz: Kiedy świat wydaje nam się niezrozumiały”. Studia Filozoficzne 4: 3-16.

Pasieka Paweł. 2012. „Kartezjańska koncepcja zwierzęcia-maszyny”. Filo-Sofija 17: 51-64.

Spinoza Baruch. 2010. Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, przeł. Ignacy Myślicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Śliwiński Tomasz. 2013. „Teoria uczuć duszy”. W: Mistrz i kontynuator: René Descartes i Louis De La Forge, 466-477. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tomaszewka Anna. 2013. „Etyka Spinozy a problem poznania transcendentalnego”. Studia z Historii Filozofii 4: 113-125.

Żelazna Jolanta. 1995. „Wstęp”. W: Skończone poznanie ludzkie w filozofii Spinozy, 5-16. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Żelazna Jolanta. 2010. „Modus (modi, modyfikacje)”. W: Substancja jak światło? Wybrane pojęcia i problemy filozofii Spinozy, 85-105. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Żelazna Jolanta. 2010. „Wolność od przypadkowości”. W: Spinozjańska teoria afektów, 340-346. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.


Partnerzy platformy czasopism