The Rules of The Philosophical Society in Aberdeen… (transl. and ed. by Marta Śliwa)

The Philosophical Society in Aberdeen .

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.051

Abstract


Przekład i opracowanie:

Marta Śliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, ORCID: 0000-0001-8796-511X, e-mail: marta.sliwa@uwm.edu.pl)

Full Text:

PDF (Polish)




Partnerzy platformy czasopism