Geraud de Cordemoy’s Arguments on the Conformity between Descartes' Philosophy and the Holy Bible

Tomasz Stegliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.033

Abstract


Cordemoy is one of the leading representatives of French occasionalism of the 17th century. His contribution to the debate on this subject lies in the main work of the scholar, which is Six Discourses on the Distinction Between the Body and the Soul. As a follower and continuator of Descartes' philosophy, the author in his philosophical work often uses the solutions found in the ones of his predecessor’s. He owes him a debt of gratitude and perhaps that is why he writes a brief but interesting Letter on the conformity between his philosophy and the Holy Bible. The present article enters on this issue. It also widely explains the position of Descartes himself in this matter. And then eventually presents the main arguments of Cordemoy. These include the convergence between Descartes' philosophy and Epiphany, especially the Book of Genesis. Therewithal, it is argued that Cartesian dualism is a philosophical variation of the dual nature of Jesus, which is supposed to make modern philosophy consistent with Faith and doing a better service than the one of Aristotelian school that allows false concepts of the soul in animals and plants. The article is accompanied by the translation of the Letter mentioned above.

Keywords


God; Epiphany; Philosophy; the Creation; the Soul; the Body; matter; dualism; occasionalism; laws of Nature

Full Text:

PDF (Polish)

References


Cordemoy Gerauld de. 1968. OEuvres philosophiques. Edition critique présenté par Pierre Clair et François Girbal. Paris: PUF.

Cordemoy Gerauld de. 1993. Rozprawa fizykalna o mowie. Tłum. Jerzy Kopania i Barbara Głowacka. Warszawa: Zakład Semiotyki Logicznej UW Znak–Język– Rzeczywistość Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Cordemoy Gerauld de. 2016. Sześć rozpraw o rozłączności oraz unii duszy i ciała. Tłum. Tomasz Stegliński. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Descartes René. 1958. Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora, oraz Rozmowa z Burmanem. Tłum. zbiorowe. Warszawa: PWN.

Descartes René. 1937. Prawidła do kierowania umysłem. Tłum. Ludwik Chmaj. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Filozoficzne.

Descartes René. 1960. Zasady filozofii. Tłum. Izydora Dąmbska. Warszawa: PWN.

Descartes René. 1981. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach. Tłum. Wanda Wojciechowska. Warszawa: PWN.

Descartes René. 2004. Świat albo Traktat o świetle. Tłum. Tomasz Śliwiński. Kraków: Aureus.

Descartes René. Zarzuty i odpowiedzi późniejsze, Korespondencja z Hyperaspistesem, Arnauldem i More’em. Tłum. Jerzy Kopania. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2005.

Hall Alfred Rupert. 1966. Rewolucja naukowa 1500–1800, Kształtowanie się nowożytnej postawy naukowej. Tłum. Tadeusz Zembrzuski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Minois Georges. 1996. Kościół i nauka, dzieje pewnego niezrozumienia: od Galileusza do Jana Pawła II. Tłum. Adam Szymanowski. Warszawa: Volumen.

OEuvres de Descartes. 1897–1913. Red. Charles Adam, Paul Tannery. Vol. I oraz IX. Paris: Leopold Cerf.

Shapin Steven. 2000. Rewolucja naukowa. Tłum. Stefan Amsterdamski. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Śliwiński Tomasz. 2013. „Kartezjańskie i pozakartezjańskie elementy filozofii Geraulda de Cordemoy”. W: Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku, red. Jolanta Żelazna, 35–68. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Śliwiński Tomasz. 2013. „René Descartes, Louis De La Forge i Gerauld de Cordemoy: o życiu, śmierci oraz stanie duszy po jej rozłączeniu od ciała ludzkiego”. W: Z badań nad filozofią XVII wielu, red. Honorata Jakuszko, 41–58. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

Śliwiński Tomasz. 2013. „Geraulda de Cordemoy teoria ruchu materii oraz wyjaśnienie wzajemnych oddziaływań duszy i ciała w oparciu o teorię przyczyn okazjonalnych”. Folia Philosophica UŁ (26): 1–26.

Śliwiński Tomasz. 2012. „Wolność Boga w tworzeniu obrazu wiedzy ludzkiej a wolność człowieka do jej przyjmowania, jako zagadnienie w filozofii R. Descartesa”. IMF Hybris (18): 62–98.

Święczkowska Halina. (2014). „O pewnych problemach racjonalistycznej filozofii umysłu i filozofii języka. Uwagi na marginesie Rozprawy fizykalnej o mowie Geraulda de Cordemoy”. Białostockie Archiwum Językowe (14): 261–276.


Partnerzy platformy czasopism