The Internalism and Externalism in the Dynamics of the Interaction of Philosophy and Literature (Middle Ages – New Time)

Władysław Anatoljewicz Pesocki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2017.047

Abstract


The article is devoted to the analysis of the interaction between philosophy and literature in a particular historical period. Its aim is to identify the main factors of development, that is integration and disintegration processes. The organization of spiritual sphere of the society and differentiation between philosophy and literature (art) as independent forms of social consciousness enabled to look upon their interaction from a new perspective. Changing conditions of the environment, new problems of understanding social reality which are constantly proposed, the transformation of the analysed phenomena and the development of reflection upon them have defined the conscious attitude to the process of their interaction.


Keywords


cooperation; integration; differentiation; spiritual sphere of social life; ideology

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bachtin M., Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Gorieniwie, Kraków 1975.

Bacon F., Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy, przeł. Wiktor Kornatowski i Jan Wikarjak, Warszawa 1995.

Bacon F., Szkice polityczno-etyczne, przeł. Stanisław Pyrowicz, Warszawa 2004.

Balicki J., Bogucka M., Historia Holandii, Wrocław 1976.

Bicilli P. M., Èlementy srednevekovojkul’tury, Sankt-Peterburg 1995.

Boccaccio G., Dekameron, przeł. Edward Boyé, Warszawa 2015.

Dybeł K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, Warszawa 2005.

Guriewicz A., Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), przeł. Z. Dobrzyniecki, Gdańsk–Warszawa 2002.

Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976, s. 5–28.

Guriewicz A., Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1987.

Guriewicz A., Srednevekovoj mir: kul’tura bezmolvstvuûŝego bol’šinstva, Moskva 1990.

Kubić A., Obiektywność, eksternalizm i sceptycyzm, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2015, 2 (204).

Michałowski R., Historia powszechna – Średniowiecze, Warszawa 2009.

Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII, Warszawa 2012.

Pesockij V. A., Filosofiâ i hudožestvennaâ literatra: filosofema v strukture filosofskogo znaniâ „Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogouniversiteta”, Seriâ „Filosofskie nauki”, 2016, nr 1, s. 66–77.

Pesockij V. A., Filosofiâ i hudožestvennaâ literatra: filosofema v strukture filosofskogo znaniâ „Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogouniversiteta”, Seriâ „Filosofskie nauki”, 2016, nr 2, s. 22–35.

Pisateli Francii, sost. E. Ètkind, Izdatel’stvo „Prosveŝenie”, Moskva 1964.

Płotka W., Fenomenologia między internalizmem i eksternalizmem. Sformułowanie problemu, „Studia Philosophiae Christianae”, UKSW 49(2013)1.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1993.

Wójcik Z., Historia powszechna. Wiek XVI–XVI, Warszawa 2006.

Zins H., Historia Anglii, wyd. 5, Wrocław 2009.


Partnerzy platformy czasopism